ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Κάθε θεατρική δραστηριότητα αποτελεί για όσους συμμετέχουν ένα ταξίδι αναζήτησης. Το δράμα κινείται σε ένα συνεχές, στην αφετηρία του οποίου βρίσκεται το παιχνίδι που αυθόρμητα

more...

ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΙ ΕΦΗΒΩΝ

Η Χοροκινητική Θεραπεία βασίζεται στην κινητική αλληλεπίδραση και στην σωματική έκφραση, ενώ δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να επεξεργαστούν μέσα από την κίνηση και το

more...
εργοθεραπεία

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που παρέχει εξειδικευμένη θεραπεία για να βοηθήσει ανθρώπους να αναπτύξουν, να επανακτήσουν ή να διατηρήσουν δεξιότητες απαραίτητες για να

more...

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η λογοθεραπεία, πρόσφατα διαδεδομένη επιστήμη στην Ελλάδα, έχει ως αντικείμενο: την μελέτη, την έρευνα, την αξιολόγηση, την διάγνωση, την πρόληψη, την αποκατάσταση και την συμβουλευτική

more...
Epineio - Θεραπεία EMDR

EMDR

EMDR method is a structured treatment process, which is aims to process present situations, which trigger dysfunctional beliefs, emotions and physical symptoms, while the treatment concludes with the establishment of positive behavioral patterns for the future, laying with this treatment cycle the foundations for recovery of mental health.

more...
Epineio - Συμβουλευτική γονέων (σύμφωνα με την προσέγγιση Attachment Parenting)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ο ρόλος του γονέα, κάποιες φορές μπορεί να βιώνεται ως ιδιαίτερα απαιτητικός και ο ενήλικας να δυσκολεύεται να διαχειριστεί τόσο ένα μωρό όσο κι ένα

more...

ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Η Δραματοθεραπεία είναι μια ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση όταν χρησιμοποιείται με παιδιά και εφήβους. Οι τέχνες, αποτελούν το θεραπευτικό μέσο για να εκφράσουν συναισθήματα και

more...