ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Η Δραματοθεραπεία είναι μια ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση όταν χρησιμοποιείται με παιδιά και εφήβους. Οι τέχνες, αποτελούν το θεραπευτικό μέσο για να εκφράσουν συναισθήματα και βαθύτερες σκέψεις,  Το παιδί αντιμετωπίζεται ως μέλος του οικογενειακού του πλαισίου, εξερευνώντας υγιείς τρόπους να επικοινωνεί με τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής του, με σκοπό να δημιουργεί ουσιαστικές σχέσεις μαζί τους. Μέσα από την κίνηση, τη μουσική, τη ζωγραφική, το παίξιμο ρόλων, δίνεται η δυνατότητα στο θεραπευόμενο να εξωτερικεύσει με ασφάλεια τις ανησυχίες και τις δυσκολίες της ζωής του, καθώς και τα θέματα που τον προβληματίζουν. Με τη χρήση ιστοριών μπορεί να πειραματιστεί με διαφορετικούς τρόπους να διαχειρίζεται την καθημερινότητα, να βελτιώσει την αυτο-εικόνα αλλά και τις σχέσεις του με άλλους ανθρώπους, μαθαίνοντας να αντιλαμβάνεται και σέβεται τις ανάγκες τους. 

Οι δραματοθεραπευτικές συνεδρίες εφαρμόζονται είτε ατομικά, είτε ομαδικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και της οικογένειας του. Κατά τις πρώτες ξεχωριστές συναντήσεις με το παιδί και τους γονείς, τίθενται οι θεραπευτικοί στόχοι, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τις συμπεριφορές του παιδιού όχι μόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και μέσα στο οικογενειακό, το σχολικό, το φιλικό και άλλα σημαντικά πλαίσια της ζωής του. Κύριο μέλημα του θεραπευτή είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου, ενός χώρου μοιράσματος.

Όταν κρίνεται εποικοδομητικό, μπορούν να πραγματοποιηθούν κοινές συνεδρίες των γονέων με το παιδί, με σκοπό να δουλευτεί άμεσα η σχέση τους και να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ τους. 

Facebook
Twitter
LinkedIn