ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΙ ΕΦΗΒΩΝ

Η Χοροκινητική Θεραπεία βασίζεται στην κινητική αλληλεπίδραση και στην σωματική έκφραση, ενώ δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να επεξεργαστούν μέσα από την κίνηση και το παιχνίδι τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους, τα οποία είναι δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να εκφράσουν με τον λόγο. 

Η θεραπευτική διαδικασία προσφέρει παρεμβάσεις  επικεντρωμένες στην μοναδικότητα του κάθε παιδιού και λειτουργεί ευεργετικά σε παιδιά τυπικής αλλά και μη τυπικής ανάπτυξης όπως παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, μαθησιακές λειτουργίες, ΔΕΠΥ κ.α.

Μέσα στην χοροθεραπευτική συνεδρία, το παιδί έχει την δυνατότητα να μάθει τον εαυτό του και να αντιμετωπίσει άμεσα τα ψυχοσυναισθηματικά και συμπεριφορικά  θέματα που τον/ την απασχολούν χρησιμοποιώντας δεξιότητες μη λεκτικής επικοινωνίας συμπληρωματικά με τον λόγο.

Η Χοροθεραπεία δεν χρειάζεται γνώση στο χορό, και απευθύνεται σε παιδιά και άτομα όλων των ηλικιών (ομαδικές και ατομικές θεραπείες).

Βασικοί στόχοι της Χοροθεραπείας:

  • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης / αυτοπεποίθησης
  • Βελτίωση αυτογνωσίας και αυτονομίας
  • Κοινωνικοποίηση
  • Ενίσχυση υγιούς σωματικής εικόνας
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης συναισθημάτων και συμπεριφορών
  • Ενίσχυση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας 

Δομή Χοροθεραπευτικής Συνεδρίας

Σε κάθε συνάντηση υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Συγκεκριμένα, η χοροθεραπευτική συνεδρία αποτελείται από: Ζέσταμα, Εκφραστικό Μέρος και Κλείσιμο.

Στο Ζέσταμα το παιδί προετοιμάζεται ψυχολογικά και κιναισθητικά για τη συμμετοχή του στη συνεδρία και την ολοκληρωμένη κινητική του έκφραση.

Στο Εκφραστικό Μέρος δουλεύεται το επιθυμητό θεματικό υλικό, που μπορεί να είναι συναισθηματικής ή συμπεριφορικής φύσης. Η επεξεργασία του γίνεται μέσω της κίνησης, παιχνιδιού και της δημιουργίας

Και το Κλείσιμο, στο οποίο το παιδί μαθαίνει να επεξεργάζεται και σε  συνειδητό λεκτικό επίπεδο το θεματικό υλικό.

Η χοροθεραπεία γενικότερα αποτελεί μια σημαντική μέθοδο θεραπείας για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα λόγου και ειδικές ανάγκες, καθώς οι αλλαγές στην κινητική έκφραση έχουν ως αποτέλεσμα συμπεριφορικές αλλαγές και σημαντική επιρροή πάνω σε ψυχολογικές διαδικασίες.

Facebook
Twitter
LinkedIn