ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Κάθε θεατρική δραστηριότητα αποτελεί για όσους συμμετέχουν ένα ταξίδι αναζήτησης. Το δράμα κινείται σε ένα συνεχές, στην αφετηρία του οποίου βρίσκεται το παιχνίδι που αυθόρμητα παίζουν τα παιδιά υποδυόμενα διάφορους ρόλους, και στο τέρμα του η θεατρική τέχνη. Κινούμενα ανάμεσα σε αυτές τις δύο άκρες τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παιχνίδια προετοιμασίας, κινητοποίησης και ενεργοποίησης, παιχνίδια για να γνωριστούν καλύτερα ως μέλη μιας ομάδας, ασκήσεις για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ τους, ασκήσεις δυναμικών εικόνων και σωματικής έκφρασης, παιχνίδια ρόλων και ανάπτυξης χαρακτήρων καθώς και δραστηριότητες που έχουν στόχο την ανάπτυξη της ομαδικότητας και της συνενοχής. Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η θεατρική και ευρύτερα καλλιτεχνική γνώση, η εμπειρία της δημιουργικής διαδικασίας και η ουσιαστικότερη κατανόηση του εαυτού και του κόσμου μέσα από τη συνεργασία, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό με τη βοήθεια μουσικής, αντικειμένων, εικόνων και κίνησης. 

Facebook
Twitter
LinkedIn