Αξιολόγηση στην εργοθεραπεία και εργοθεραπευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών – Αναπτυξιακά ορόσημα και κατάκτηση σχολικής ετοιμότητας

εργοθεραπεία

Η αξιολόγηση μέσω της εργοθεραπείας, περιλαμβάνει την εκτίμηση των επιμέρους λειτουργιών που προϋποθέτουν και καθορίζουν τη μαθησιακή εξέλιξη, όπως: αδρή και λεπτή κινητικότητα, σωματογνωσία, πλευρίωση, αλλά και γνωστικές ικανότητες, γραφοκινητικό συντονισμό, κ.λ.π, που αποτελούν και μέρος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον ειδικό παιδαγωγό.

Παράλληλα, η σημαντικότητα της πρώιμης ανίχνευσης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από την ιατροπαιδαγωγική ομάδα, (παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή, και ειδικό παιδαγωγό) καθιστά απαραίτητη την αναζήτηση και διαρκή επιστημονική ενημέρωση ώστε να προωθείται η γνωστική εξέλιξη των παιδιών και να διευκολύνεται η προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο εργοθεραπείας, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν ένα πλήρες σύστημα γνώσεων, για τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι αναπτυξιακές δυσλειτουργίες της προσχολικής ηλικίας με τις μαθησιακές ικανότητες ενδυναμώνοντας τον ρόλο τους ώστε να παρέχουν την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη των εμπλεκομένων.

Το σεμινάριο εργοθεραπείας απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, φοιτητές, εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, και ψυχολόγους.

Μεθοδολογία

Θα περιγραφούν οι επιμέρους τομείς ψυχοκινητικής ανάπτυξης της προσχολικής ηλικίας: Βιοσωματικός, νοητικός, ψυχοσυναισθηματικός και κοινωνικός. Επίσης θα παρουσιασθεί ένα πλαίσιο κλινικής συλλογιστικής για την αξιολόγηση των προβλημάτων στον ιδεασμό, τον κινητικό σχεδιασμό, τον αμφίπλευρο συντονισμό κ.λ.π., σε συσχετισμό με τις δυνατότητες γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής. Επιπρόσθετα θα αναλυθεί η σημασία της επίδρασης των γονέων και του εκπαιδευτικού, στην ενίσχυση των κινήτρων για μάθηση. Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με τη συζήτηση ποιοτικών μελετών περιπτώσεων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες εξαιτίας διαφορετικών σωματοψυχικών αιτίων.

Περιεχόμενα

Α΄ Μέρος

Ο ρόλος της ανίχνευσης των ψυχοκινητικών ικανοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας για την αναγνώριση της σχολικής ετοιμότητας: Αξιολόγηση στην εργοθεραπεία

• Αναπτυξιακές δεξιότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας

Ψυχοκοινωνικότητα και συναισθηματική ανάπτυξη

Συμπτώματα ανωριμότητας στη συμπεριφορά

Αίτια μη αξιοποίησης νοητικών ικανοτήτων του παιδιού

Αίτια υποεπίδοσης

• Εργοθεραπευτική εκτίμηση ψυχοκινητικών ικανοτήτων – Φυλλάδιο αξιολόγησης

• Αναπτυξιακές παράμετροι που υποστηρίζουν την κατάκτηση γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής

• Η έννοια της σχολικής ετοιμότητας

• Νοημοσύνη και σχολική ετοιμότητα

Β΄ Μέρος

Εργοθεραπευτική προσέγγιση

• Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις

• Πρακτικές ασκήσεις 

• Πρότυπο εργοθεραπευτικής έκθεσης

• Φυλλάδιο αξιολόγησης

Γ΄ Μέρος

Η σημασία της αλληλεπίδρασης των εμπλεκόμενων παραγόντων στο περιβάλλον του παιδιού για την ανάδυση και ενίσχυση των κινήτρων

Προϋποθέσεις για τη συστηματική διαχείριση παιδιών με δυσκολίες στη μάθηση από το σχολείο και τους γονείς

Προβληματισμοί που βοηθούν στην αναγνώριση ερμηνεία και αντιμετώπιση της έλλειψης σχολικής ετοιμότητας

Παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση

Πλαίσιο διαστάσεων για την αξιολόγηση του παιδιού

• Η στάση των γονέων απέναντι στη σχολική απόδοση

• Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη σχολική απόδοση

• Συμβουλευτικές κατευθύνσεις προς τους γονείς

• Συμβουλευτικές κατευθύνσεις προς τον εκπαιδευτικό

• Ανάλυση περιπτώσεων παιδιών με διαταραχές της σχολικής μάθησης

————-

Εκπαιδεύτρια: Αλεξάνδρα Βασιλειάδου, Εργοθεραπεύτρια, Ψυχολόγος Msc στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η Βασιλειάδου Αλεξάνδρα είναι εργοθεραπεύτρια και ψυχολόγος. Τελείωσε το τμήμα εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας και συνέχισε τις σπουδές της στον τομέα της Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Έχει επίσης εξειδικευθεί στη γνωστική και συμπεριφορική θεραπεία. Εργάστηκε στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στο τμήμα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες και συμβουλευτική υποστήριξη γονέων και οικογένειας. Συμμετέχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια και σεμινάρια ιατρικής και ψυχολογίας.

Στο κόστος του σεμιναρίου εργοθεραπείας περιλαμβάνονται folder με το υλικό του Σεμιναρίου, βεβαίωση παρακολούθησης, καφές και σνακ στα διαλείμματα

Διάρκεια: 10 ώρες

Παρασκευή 17:30-21:30

Σάββατο 10:00-13:00 και 14:00-17:00

Κόστος συμμετοχής: 100Ε

Απαραίτητη η κράτηση θέσης έως τις 5 Ιουνίου 2023, στο 2314035212 ή στο info@epineio.gr. 

Facebook
Twitter
LinkedIn