TRAINING IN DRAMATHERAPY

Εκπαίδευση δραματοθεραπείας

"The main objective of the dramatherapist is for the patient to increase the repertoire of the roles he can play and the ability to play a single more role complete" R. Landy

ABOUT THE TRAINING COURSE

Η εκπαίδευση δραματοθεραπείας του Επίνειου βασίζεται σε μια «συμβολική» και «μυθοποιητική» προσέγγιση στη δραματοθεραπεία, τη Θεραπεία μέσω Δράματος και Κίνησης, γνωστή ως μέθοδος Sesame, όπως διδάσκεται στο Central School of Speech and Drama. Σε αυτήν ο πελάτης και ο θεραπευτής επεξεργάζονται τις μεταφορές και τα σύμβολα μέσω του δράματος, της κίνησης, της αφής και της αφήγησης. Το Sesame ενσωματώνει τους δραματικούς συμβολικούς μύθους που βασίζονται στις θεωρίες του Carl Jung για το ασυνείδητο, τη θεραπευτική χρήση της θεωρίας Movement Observation του Rudolf Laban, τη δουλειά της Billy Lindkvist με την Κίνηση με Άγγιγμα και Ήχο, καθώς και τη θεωρία της παιγνιοθεραπείας του Peter Slade. Επιπλέον, αφομοιώνει γνώσεις από την ανθρωπολογία, την αναπτυξιακή ψυχολογία, το Ψυχόδραμα, τη Συναλλακτική Ανάλυση και τη μέθοδο Gestalt.

Through role-playing and the acquaintance with different forms and modes of movement, participants are given the opportunity to experiment with alternative ways of behaving and dealing with situations in their lives. In a non-confrontational psychotherapeutic framework, based on the knowledge that difficulties can be revealed through metaphorical concepts, they have the opportunity to relive their personal experiences and experiment with new solutions and capabilities. Through the safety provided by the use of the arts, members of a group can express all kinds of emotions and thoughts, in order to develop their confidence, deepen their self knowledge and facilitate their communication with others. However, no research has been published referring to its implementation to abused mothers and their children. This thesis will therefore contribute towards much-needed research on the state of the field and its potential applications across different sectors.

Μέσω αυτής της εκπαίδευσης δραματοθεραπείας, μερικής απασχόλησης, θα:

 • gain the theoretical and experiential knowledge, as well as the practical experience, imperative to become a professional dramatherapist;
 • learn how to practice dramatherapy under the principles of the Sesame approach to drama and movement therapy;
 • study dramatherapy without being obliged to reside in Thessaloniki, Greece;
 • be able to undertake the internships in your country of residence, with the support of on-line supervision.

OUR APPROACH

Dramatherapy uses drama to promote creativity, imagination, knowledge, inner change and evolution. In a session, therapist and client elaborate on the metaphors and symbols through drama, movement, touch and storytelling. Through dramatherapy, one can work either individually or in a group. 

Sesame is a mythopoetic approach to dramatherapy, named after the story of "Ali Baba and the Forty Thieves", in which the password "Open Sesame!" unlocks the entrance of a cave, revealing the treasures hidden within it. Following the symbolism of the story, Drama and Movement Therapy can be perceived as the key unlocking one's psyche and allowing access to its unseen riches.

Ο Γιουνγκ ισχυρίζεται ότι η εξατομίκευση είναι το δια βίου έργο της ψυχής για να ενσωματώσει τα συνειδητά και ασυνείδητα στοιχεία της, σε ένα εύρυθμο σύνολο. Ακολουθώντας αυτή την πεποίθηση, μέσα στην τελετουργική δομή μιας συνεδρίας Δραματοθεραπείας, ο συμμετέχων ενσαρκώνει διαφορετικούς τύπους ρόλων, εξερευνά πρότυπα συμπεριφοράς και αναπτύσσει λειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισης των αντιφάσεων της ζωής.

Μέσω της δραματοποίησης ρόλων και της ενασχόλησης με διαφορετικές μορφές και τρόπους κίνησης, επιτρέπεται στους συμμετέχοντες να πειραματιστούν με εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς και αντιμετώπισης καταστάσεων στη ζωή τους. Μέσα στην ασφάλεια που παρέχει η χρήση των τεχνών, σε ένα μη αντιπαραθετικό ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, με βάση τη γνώση ότι οι δυσκολίες μπορούν να αποκαλυφθούν μέσα από σύμβολα και μεταφορές, το άτομο μπορεί να εκφράσει συναισθήματα και σκέψεις, ώστε να αναπτύξει αυτοπεποίθηση, να εμβαθύνει την αυτογνωσία και να διευκολύνει την επικοινωνία του με τους άλλους.

INTRODUCTION TO THE PROGRAMME

Η εκπαίδευση δραματοθεραπείας είναι μερικής απασχόλησης και διαρκεί τέσσερα έτη. Οι διαλέξεις είναι θεωρητικές και βιωματικές και καλύπτουν τις θεμελιώδεις αρχές της Θεραπείας μέσω Δράματος και Κίνησης, το Μύθο, το Δράμα, το Laban και την Κίνηση με Άγγιγμα και Ήχο. Θα παρακολουθήσεις επίσης ενότητες που μελετούν την έννοια της τελετουργίας και της θεατρικής πράξης στη δραματοθεραπεία, την αναλυτική και την εξελικτική ψυχολογία.

It is a programme delivered partially in-person and online, addressing the need for a dramatherapy training that will allow trainees to study without having to reside in Thessaloniki. The theoretical lectures will take place online, while the experiential workshops in-person at Epineio. You will have to attend the compulsory workshops three times a year, in October, February and June, for four days each visit (Thursday to Sunday). Each five-days short course will comprise one or more modules.

At the beginning of the third year, you will start your placements, facilitating individual and group dramatherapy sessions, under the guidance of certified supervisors. You will complete your training with a 10.000 words diploma thesis, on a subject that you will choose with the support of your thesis supervisor.

Οι πρακτικές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε θεραπευτικά ή εκπαιδευτικά πλαίσια στη χώρα διαμονής σου. Για να ολοκληρώσεις αυτή την εκπαίδευση δραματοθεραπείας, θα πρέπει να πραγματοποιήσεις 300 ώρες ατομικών και ομαδικών συνεδριών δραματοθεραπείας. Η ομαδική και ατομική εποπτεία κατά τη διάρκεια των πρακτικών, θα παρέχεται από το ΕΠΙΝΕΙΟ, θα εκτελείται από επόπτες διαπιστευμένους από το NHS (Εθνική Υπηρεσία Υγείας, Η.Β.) και θα διεξάγεται κυρίως διαδικτυακά.

PLACEMENTS AND SUPERVISION

Η πρακτική άσκηση αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εκπαίδευσης δραματοθεραπείας. Παρέχει την ευκαιρία να βιώσεις τον ρόλο του δραματοθεραπευτή, υπό την ασφάλεια, την καθοδήγηση και την υποστήριξη ενός ειδικευμένου επόπτη. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να εφαρμόσεις τη γνώση στην πρακτική σου, να είσαι καλύτερα εξοπλισμένη/ος και να νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν ξεκινήσεις να ασκείς το επάγγελμα του δραματοθεραπευή, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σου.

In the first semester of your third year of training, you will begin your placements. You have to undertake three different placements in health, social service or educational contexts, during which you will have to facilitate 300 hours of group and individual dramatherapy sessions with adults and adolescents with mental health problems, learning disabilities and on the autistic spectrum, elderly clients with dementia, children with challenging behaviour. 

The placements’ institutions/organizations can be at your place of residence and you will be responsible for arranging them, with the support of Epineio. Throughout this time, you will work alongside individual and group supervision (150 hours). Some of the supervision sessions will be held online.

THERAPY REQUIREMENTS

Σε αυτή την εκπαίδευση δραματοθεραπείας, υποστηρίζουμε ένθερμα την ανάγκη ενός θεραπευτή να έχει βαθύτερη κατανόηση του εαυτού του, ώστε να μπορεί να καθοδηγήσει τους άλλους σε ένα τέτοιο ταξίδι. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, αναμένεται να πραγματοποιήσεις τουλάχιστον 250 συνεδρίες προσωπικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σου, 180 ώρες από τις οποίες θα είναι ατομική θεραπεία και οι υπόλοιπες 70 ομαδική θεραπεία.

Individual psychotherapy

 • The individual psychotherapy will be with a therapist of your choice. It is advised however, if possible, that you begin with a Jungian analyst.
 • The individual therapy will support you during the training and provide a space where you will be able to work with the personal issues that could arise during that period.

Group therapy

During the second year of your studies, you will need to participate in a psychotherapeutic group.

 • You are advised to participate in a dramatherapy group during your training. However, if you cannot find one in your area of residence, you can choose a dance therapy or art therapy group.
 • This space will allow you to work creatively through your processes in an experiential group.

Progress group

In the first year, you are required to participate uninterruptedly in a process group with your fellow students, which will take place online every two weeks. In this space, you will have the opportunity to explore the dynamics shaped within a group but also work through personal issues that arise from your participation in this training.

Only the sessions of therapy you participated in whilst you are a trainee of the programme are considered to complete this requirement.

You are expected to arrange both individual and group therapeutic processes yourself and you are responsible for paying them.

At the beginning of the training, you will be given two forms, one for the individual and one for group therapy. You will have to return both at the end of therapies, completed by your therapists, where the number of sessions you attended will have to be stated.

ADMISSION CRITERIA

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση δραματοθεραπείας γίνεται μέσω πτυχίου στις ανθρωπιστικές επιστήμες, θεραπείες μέσω τεχνών ή σχετικό κλάδο. Εάν δεν έχεις πρώτο πτυχίο (ή ισοδύναμο), αλλά έχεις τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία σε συνεργασία με πελάτες με συγκεκριμένες ανάγκες, σε χώρους εκπαίδευσης ή φροντίδας, η συμμετοχή σου θα ληφθεί επίσης υπόψη.

With your application, you will be asked to submit a short (500 words) account of the reasons why you would like to participate in the programme and discuss one aspect of the Sesame approach to drama and movement therapy that you find interesting.

Για να γίνεις δεκτή/ος στην εκπαίδευση δραματοθεραπείας, θα πρέπει να λάβεις μέρος σε μια συνέντευξη, η οποία μπορεί, αν χρειάζεται, να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, θα συζητηθεί επίσης η περιγραφή σου των 500 λέξεων.

EDUCATIONAL AIMS OF THE TRAINING COURSE

Στόχοι αυτής της εκπαίδευσης δραματοθεραπείας είναι να:

 • gain all the theoretical and practical knowledge in order to practice dramatherapy effectively, with particular emphasis on the Sesame approach;
 • be able to practice dramatherapy, having placements’ experience with different client groups and explore various ways it can be delivered;
 • participate in a training class that works with issues that arise within members through a progress group and therefore understand experientially its dynamics and processes;
 • develop adaptability, flexibility, intellectual rigorousness and creativity;
 • explore strengths and weaknesses, having gone through a personal journey;

LEARNING OUTCOMES OF THE TRAINING COURSE

Όταν ολοκληρώσεις επιτυχώς την εκπαίδευση δραματοθεραπείας, θα είσαι σε θέση να:

 • demonstrate an understanding of the key concepts of the Sesame approach and work through myth enactment, drama, movement with touch and sound and Laban movement;
 • apprehend and manage the application of theoretical knowledge on dramatherapy practice;
 • evaluate theories and current critical debates related to dramatherapy;
 • gain an experiential understanding of the importance of a safe, non-judgmental, creative space for dramatherapy work, both with groups and individuals;
 • appreciate the importance of ongoing professional as well as personal development, reflexivity and supervision, when working as a psychotherapist;
 • understand the implication of the socio-cultural, economic and historical background of an individual onto the therapeutic context;
 • acknowledge and learn how to work through challenging environments, developing skills such as creativity, adaptability and setting respectful boundaries;
 • demonstrate knowledge of creating a dramatherapy working context within a health, social service or educational setting.

FIRSTYEAR

Theoretical framework of Sesame

Developmental psychology

Analytical psychology

Theoretical framework of Sesame

Personal and group psychotherapy

SECONDYEAR

Ομαδική ψυχοθεραπεία

Performance in dramatherapy

Movement with touch and sound

THIRDYEAR

Τελετουργικές ενσωματώσεις σε μυθικές αφηγήσεις

Individual and group supervision

Dramatherapy in practice

Introduction to clinical psychopathology

FOURTHYEAR

FIRSTYEAR

Theoretical framework of Sesame
Analytical psychology
Myth
Movement with touch and sound
Progress group

SECONDYEAR

Laban
Drama
Developmental psychology
Dramatherapy in practice

THIRDYEAR

Placements
Introduction to clinical psychopathology
Individual and group supervision
Performance in dramatherapy
Τελετουργικές ενσωματώσεις σε μυθικές αφηγήσεις

FOURTHYEAR

Dissertation
Placements
Individual and group supervision