Θεωρητικό πλαίσιο της Θεραπείας μέσω Δράματος και Κίνησης

Αυτό το μάθημα θα σου προσφέρει μια ενδελεχή κατανόηση της προσέγγισης της προσέγγισης Sesame, της ιστορίας και του θεωρητικού της υποβάθρου. Θα σε μυήσει στις θεωρίες των βασικών επαγγελματιών και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των καλλιτεχνικών ψυχοθεραπειών.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Θεωρητικό πλαίσιο της Θεραπείας μέσω Δράματος και Κίνησης

Αυτό το μάθημα θα σου προσφέρει μια ενδελεχή κατανόηση της προσέγγισης της προσέγγισης Sesame, της ιστορίας και του θεωρητικού της υποβάθρου. Θα σε μυήσει στις θεωρίες των βασικών επαγγελματιών και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των καλλιτεχνικών ψυχοθεραπειών.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Θεωρητικό πλαίσιο της Θεραπείας μέσω Δράματος και Κίνησης

Αυτό το μάθημα θα σου προσφέρει μια ενδελεχή κατανόηση της προσέγγισης της προσέγγισης Sesame, της ιστορίας και του θεωρητικού της υποβάθρου. Θα σε μυήσει στις θεωρίες των βασικών επαγγελματιών και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των καλλιτεχνικών ψυχοθεραπειών.

Facebook
Twitter
LinkedIn