Πρακτική εφαρμογή της δραματοθεραπείας

Στο μάθημα αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν όσα θέματα άπτονται της δραματοθεραπείας στην πρακτική της εφαρμογή. Τέτοια είναι η ηθική της ψυχοθεραπείας, το συμβόλαιο με τους ασθενείς, η οργάνωση του θεραπευτικού πλαισίου. Επίσης θα αναλυθούν θέματα επικοινωνίας με το εργασιακό πλαίσιο, η αξιολόγηση των θεραπευόμενων και οι τρόπος στησίματος μιας ομάδας.

Επίσης ο κάθε εκπαιδευόμενος θα σχεδιάσει μια συνεδρία για το κάθε ένα βασικό μάθημα (Μύθο, Δράμα, Laban και Κίνηση με Ήχο και Άγγιγμα).

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι η προετοιμασία για την πρακτική, τόσο σε θεωρητικό, όσο και πρακτικό επίπεδο.

Facebook
Twitter
LinkedIn