Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εκπαίδευσης. Παρέχει την ευκαιρία να βιώσεις τον ρόλο του δραματοθεραπευτή, υπό την ασφάλεια, την καθοδήγηση και την υποστήριξη ενός ειδικευμένου επόπτη. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να εφαρμόσεις τη γνώση στην πρακτική σου, να είσαι καλύτερα εξοπλισμένη/ος και να νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν ξεκινήσεις να ασκείς το επάγγελμα του δραματοθεραπευή, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σου.

Στο πρώτο εξάμηνο του τρίτου έτους εκπαίδευσης σου, θα ξεκινήσεις την πρακτική σου άσκηση, η οποία θα πρέπει να διεξαχθεί σε τρεις φορείς υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών ή εκπαίδευσης. Θα πρέπει να πραγματοποιήσεις 300 ώρες ομαδικών και ατομικών συνεδριών δραματοθεραπείας με ενήλικες και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας, μαθησιακές δυσκολίες και στο αυτιστικό φάσμα, ηλικιωμένους με άνοια, παιδιά με παραβατική συμπεριφορά κ.α.

Τα ιδρύματα/οργανισμοί των πρακτικών ασκήσεων, μπορούν να βρίσκονται στον τόπο διαμονής σου και θα είσαι υπεύθυνη/ος για τη οργάνωση τους, με την υποστήριξη όμως του Επινείου. Σε όλο αυτό το διάστημα, θα βρίσκεσαι υπό ατομική και ομαδική εποπτεία (150 ώρες). Ορισμένες από τις συνεδρίες εποπτείας θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Facebook
Twitter
LinkedIn