ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η λογοθεραπεία, πρόσφατα διαδεδομένη επιστήμη στην Ελλάδα, έχει ως αντικείμενο: την μελέτη, την έρευνα, την αξιολόγηση, την διάγνωση, την πρόληψη, την αποκατάσταση και την συμβουλευτική .Εχει ένα ευρύτατο φάσμα εμπλοκής σε διαταραχές ομιλίας, λόγου, κατάποσης, σίτισης και γλωσσικές διαταραχές, είτε αυτές είναι αναπτυξιακές, νευρογενείς, επίκτητες ή μη. Πιο συγκεκριμένα, η λογοθεραπεία, ασχολείται με:

 • Διαταραχές Ομιλίας: 

     – Φωνολογικές διαταραχές

     – Αρθρωτικές διαταραχές

     – Δυσαρθρία

     – Απραξία

     – Διαταραχές σχετικές με την ΡΟΗ της ομιλίας όπως τραυλισμός

 • Διαταραχές νευρολογικής φύσεως

      – Εγκεφαλικό – Αφασία – Απραξία

      – Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ)

      – Νόσος Πάρκινσον – Δυσαρθρία

      – Σκλήρυνση κατά πλάκας

      – Δυσφαγία

      – Άνοια – Alzheimer

      – Σύνδρομα

 • Εγκεφαλική Παράλυση
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
 • Μαθησιακές Δυσκολίες:

       – Δυσλεξία

       – Δυσαναγνωσία

       – Δυσγραφία

       – Δυσαριθμησία 

 • Γλωσσικές Διαταραχές

     – Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή

     – Δυσκολίες προερχόμενες από βαρηκοΐα – κώφωση

     – Δυσκολίες που οφείλονται σε σύνδρομα όπως Σύνδρομο Down

     – Δυσκολίες χρήσης της γλώσσας – πραγματολογική διαταραχή

 • Διαταραχές Φωνής

      – Δυσφωνία

Ο λογοθεραπευτής, ως επιστήμονας υγείας, είναι υπεύθυνος για:

 • Την πρόληψη: Εκπαίδευση παιδιατρικού πληθυσμού προς αποφυγή διαταραχών ( πχ. φωνολογικές / αρθρωτικές διαταραχές)
 • Την αξιολόγηση: Με επίσημα και μη αξιολογητικά εργαλεία – πρωτόκολλα, διαπιστώνεται η ύπαρξη ή όχι της διαταραχής αλλά και η συμπτωματολογία αυτής. Επίσης εντοπίζονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία του περιστατικού.
 • Την αποκατάσταση: Ο λογοθεραπευτής, με επιστημονικά βασισμένες τεχνικές και υλικό παρεμβαίνει θεραπευτικά, στοχεύοντας στην μείωση/εξάλειψη της συμπτωματολογίας της διαταραχής. 
 • Την ενημέρωση: η οποία αποτελεί καθήκον καίριας σημασίας, προς το ευρύ κοινό, τους φροντιστές των περιστατικών αλλά και τα ίδια τα περιστατικά
 • Την συνεργασία: με άλλους επιστήμονες υγείας, με τους φροντιστές των περιστατικών στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή αποκατάσταση
 • Την συνεχή επιμόρφωση: όπως κάθε επιστήμη, έτσι κα η λογοθεραπεία, συνεχώς εξελίσσεται. Συνεπώς, ο λογοθεραπευτής, συνέχεια θα πρέπει να μορφώνεται περαιτέρω, αναφορικά με την φύση των διαταραχών, τους τρόπους αξιολόγησης αλλά και τις μεθόδους αποκατάστασης αυτών.

Η εφαρμογή της λογοθεραπείας έχει ως βασικό στόχο την βελτίωση ποιότητας της ζωής των ανθρώπων (παιδιών και ενηλίκων) και μπορεί να εφαρμοστεί από την ηλικία των 2 ετών μέσω της πρώιμης παρέμβασης.

Τα προγράμματα αποκατάστασης, εξατομικεύονται, βασιζόμενα στα ελλείμματα και τις ανάγκες και εφαρμόζονται υπό όρους επιστημονικότατας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας.

Facebook
Twitter
LinkedIn