Κίνηση με Άγγιγμα και Ήχο (MWTS)

Η δραματοθεραπευτική μέθοδος MTS επινοήθηκε και εξελίχθηκε από την Marian Lindkvist, ιδρύτρια του Sesame, τη δεκαετία του 70’. Η Lindkvist ύστερα από 10χρονη εμπειρία σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και ειδικά κέντρα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αυτισμό, δημιούργησε το MTS ως ένα τρόπο επικοινωνίας και θεραπείας για ανθρώπους που δεν διαθέτουν την ικανότητα λόγου ή ο λόγος τους είναι σημαντικά περιορισμένος.

Εστιάζοντας στη πρωταρχική επικοινωνία μητέρας και βρέφους που βασίζεται στη σωματική επαφή και αλληλεπίδραση, καλλιέργησε αυτή τη  μη-λεκτική θεραπευτική μέθοδο που στοχεύει στην αναδόμηση πρώιμων εμπειριών, στη προώθηση της υγιούς σωματικής και συναισθηματικής έκφρασης, στην εξέλιξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης.

Το μάθημα πραγματοποιείται κυρίως με βιωματικό τρόπο. Θα εκπαιδευτείς στις τεχνικές της μεθόδου, οι οποίες παράλληλα ενισχύονται και αναλύονται με βάση τη θεωρία που ανέπτυξε η Lindkvist, καθώς και τη θεωρία της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της αναλυτικής ψυχολογίας του Carl G. Jung.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Κίνηση με Άγγιγμα και Ήχο (MWTS)

Η δραματοθεραπευτική μέθοδος MTS επινοήθηκε και εξελίχθηκε από την Marian Lindkvist, ιδρύτρια του Sesame, τη δεκαετία του 70’. Η Lindkvist ύστερα από 10χρονη εμπειρία σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και ειδικά κέντρα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αυτισμό, δημιούργησε το MTS ως ένα τρόπο επικοινωνίας και θεραπείας για ανθρώπους που δεν διαθέτουν την ικανότητα λόγου ή ο λόγος τους είναι σημαντικά περιορισμένος.

Εστιάζοντας στη πρωταρχική επικοινωνία μητέρας και βρέφους που βασίζεται στη σωματική επαφή και αλληλεπίδραση, καλλιέργησε αυτή τη  μη-λεκτική θεραπευτική μέθοδο που στοχεύει στην αναδόμηση πρώιμων εμπειριών, στη προώθηση της υγιούς σωματικής και συναισθηματικής έκφρασης, στην εξέλιξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης.

Το μάθημα πραγματοποιείται κυρίως με βιωματικό τρόπο. Θα εκπαιδευτείς στις τεχνικές της μεθόδου, οι οποίες παράλληλα ενισχύονται και αναλύονται με βάση τη θεωρία που ανέπτυξε η Lindkvist, καθώς και τη θεωρία της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της αναλυτικής ψυχολογίας του Carl G. Jung.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Κίνηση με Άγγιγμα και Ήχο (MWTS)

Η δραματοθεραπευτική μέθοδος MTS επινοήθηκε και εξελίχθηκε από την Marian Lindkvist, ιδρύτρια του Sesame, τη δεκαετία του 70’. Η Lindkvist ύστερα από 10χρονη εμπειρία σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και ειδικά κέντρα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αυτισμό, δημιούργησε το MTS ως ένα τρόπο επικοινωνίας και θεραπείας για ανθρώπους που δεν διαθέτουν την ικανότητα λόγου ή ο λόγος τους είναι σημαντικά περιορισμένος.

Εστιάζοντας στη πρωταρχική επικοινωνία μητέρας και βρέφους που βασίζεται στη σωματική επαφή και αλληλεπίδραση, καλλιέργησε αυτή τη  μη-λεκτική θεραπευτική μέθοδο που στοχεύει στην αναδόμηση πρώιμων εμπειριών, στη προώθηση της υγιούς σωματικής και συναισθηματικής έκφρασης, στην εξέλιξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης.

Το μάθημα πραγματοποιείται κυρίως με βιωματικό τρόπο. Θα εκπαιδευτείς στις τεχνικές της μεθόδου, οι οποίες παράλληλα ενισχύονται και αναλύονται με βάση τη θεωρία που ανέπτυξε η Lindkvist, καθώς και τη θεωρία της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της αναλυτικής ψυχολογίας του Carl G. Jung.

Facebook
Twitter
LinkedIn