Θεατρική παράσταση στη δραματοθεραπεία

Ο δραματοθεραπευτής κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας έχει ενεργό ρόλο στις δραματοθεραπευτικές δραστηριότητες. Μερικές φορές παίζει το ρόλο του σκηνοθέτη ή του συντονιστή, ενώ άλλες υπάρχει στο θεραπευτικό χώρο ως παρατηρητής/θεατής. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας, θα έχεις την ευκαιρία να παίξεις όλους αυτούς τους ρόλους. Θα διδαχτείς τις θεωρίες του «ρόλου», σύμφωνα με τους Robert Landy και David Read Johnson και στη συνέχεια θα αναλάβεις τον ρόλο του σκηνοθέτη που συνεργάζεται με συνεκπαιδευόμενους του, σκηνοθετώντας ένα σύντομο θεατρικό δρώμενο. Το θέμα είναι της επιλογής σου και μπορεί να είναι ποίημα, μέρος κειμένου, δική σου γραφή ή όχι.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Θεατρική παράσταση στη δραματοθεραπεία

Facebook
Twitter
LinkedIn