ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που παρέχει εξειδικευμένη θεραπεία για να βοηθήσει ανθρώπους να αναπτύξουν, να επανακτήσουν ή να διατηρήσουν δεξιότητες απαραίτητες για να συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.

Οι εργοθεραπευτές πετυχαίνουν το αποτέλεσμα αυτό, καθιστώντας τα άτομα ικανά να πραγματοποιούν δραστηριότητες, οι οποίες ενισχύουν την ικανότητα τους να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή ή τροποποιώντας το φυσικό τους περιβάλλον, προκειμένου να υποστηρίξουν καλύτερα τη συμμετοχή τους.

Κάποιες από τις διαγνωστικές κατηγορίες που υποστηρίζονται με εργοθεραπεία στο κέντρο
μας είναι:

 • Διαταραχές του αυτιστικού φάσματος (συμπεριλαμβανομένου και του
  Συνδρόμου Asperger).
 • Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ADHD / ADD)
 • Μαθησιακές Διαταραχές (π.χ. ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία)
 • Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού [DCD] (συμπεριλαμβανομένης της
  δυσπραξίας)

 

Μερικοί από τους τομείς παρέμβασης στο κομμάτι της Εργοθεραπείας παιδιών και εφήβων είναι:

 • Αδρή και Λεπτή κινητικότητα
 • Ισορροπία και συντονισμός κινήσεων
 • Δεξιότητες Αυτό-φροντίδας
 • Σίτιση
 • Παραγωγικές δεξιότητες
 • Συγκέντρωση και προσοχή
 • Προγραφικές και προαναγνωστικές δεξιότητες
 • Οργανωτικές Δεξιότητες
 • Δεξιότητες παιχνιδιού
 • Κοινωνικές Δεξιότητες
Facebook
Twitter
LinkedIn