Εξελικτική Ψυχολογία

Αυτό το μάθημα θα σε εισάγει στα θεωρητικά μοντέλα της αναπτυξιακής ψυχολογίας, του κλάδου της ψυχολογίας που ασχολείται με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, τόσο σε επίπεδο ωριμότητας του ατόμου, όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας. Μερικά από αυτά τα θεωρητικά μοντέλα που παρουσιάζονται είναι του Winnicott, του Bowlby, του Piaget και του Freud.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Εξελικτική Ψυχολογία

Αυτό το μάθημα θα σε εισάγει στα θεωρητικά μοντέλα της αναπτυξιακής ψυχολογίας, του κλάδου της ψυχολογίας που ασχολείται με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, τόσο σε επίπεδο ωριμότητας του ατόμου, όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας. Μερικά από αυτά τα θεωρητικά μοντέλα που παρουσιάζονται είναι του Winnicott, του Bowlby, του Piaget και του Freud.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Εξελικτική Ψυχολογία

Αυτό το μάθημα θα σε εισάγει στα θεωρητικά μοντέλα της αναπτυξιακής ψυχολογίας, του κλάδου της ψυχολογίας που ασχολείται με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, τόσο σε επίπεδο ωριμότητας του ατόμου, όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας. Μερικά από αυτά τα θεωρητικά μοντέλα που παρουσιάζονται είναι του Winnicott, του Bowlby, του Piaget και του Freud.

Facebook
Twitter
LinkedIn