ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

​Η γενική βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται η χοροθεραπεία είναι ότι “μπορούμε να έχουμε θεραπευτικά αποτελέσματα σε επίπεδο ψυχικό αν μπορέσουμε να συμβάλουμε στην ανάκτηση της συνοχής στη δομή της κίνησης και του σώματος του ατόμου” F.Dolto.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Η χοροθεραπεία με την πρωτόγονη έκφραση βασίζεται πρωταρχικά στο γεγονός ότι κάθε έμβιο ον βρίσκεται σε μια διαρκή και σταθερή σχέση με το ρυθμό , από τη στιγμή της γέννησής του και μέχρι το τέλος της ζωής του. Δε χρειάζεται λοιπόν να είναι κανείς χορευτής ή μουσικός για να μπορεί να αντιληφθεί την έννοια του ρυθμού και να κινηθεί με βάση αυτόν.Ο χορός ειδικότερα, συνδυάζοντας την κίνηση με το ρυθμό, παίρνει τη μορφή αφ’ ενός της αντανάκλασης του κόσμου, τόσο του εσωτερικού του ανθρώπου όσο και του εξωτερικού που τον περιβάλλει, και αφ’ετέρου ενός πολύτιμου μέσου έκφρασης και επικοινωνίας.

Η χοροθεραπεία με την Πρωτόγονη Έκφραση είναι μια μορφή θεραπείας μέσω τέχνης και γι’αυτό αξιοποιεί τον καλλιτεχνικό λόγο -του χορού- και την καλλιτεχνική δημιουργία στην υπηρεσία της ψυχικής υγείας.

Ο Κύκλος Σεμιναρίων προκύπτει από τη συνεργασία του Ινστιτούτου Θεραπείας και Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών «Επίνειο» με την Εκπαίδευση της DRLST στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, κοινωνικούς επιστήμονες, θεραπευτές μέσω τέχνης, παιδαγωγούς, καλλιτέχνες, σε όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τη συγκεκριμένη τεχνική για λόγους αυτογνωσίας. Επίσης απευθύνεται σε παλιότερους εκπαιδευόμενους της DRLST που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (DRLST)