Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχοπαθολογία

Στο μάθημα αυτό θα διδαχθείς τις ψυχικές διαταραχές, δηλαδή την περιγραφή της εκδήλωσης μιας παθολογικής συμπεριφοράς, καθώς και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών αυτών ως προς τις πιθανές αιτίες και τα συμπτώματα που εμφανίζουν.

Θα μυήθείς στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ οργανικότητας και ψυχικής διαταραχής. Οι γνώσεις αυτές είναι πολύτιμες για την αξιολόγηση και διάγνωση ενός ασθενούς, αλλά και την εποικοδομητική μας συνεργασία με επιστήμονες του ιατρικού κλάδου.

Facebook
Twitter
LinkedIn