Δράμα

Σε αυτήν την ενότητα, θα διερευνήσουμε πρακτικά και προσωπικά το δραματικό στοιχείο της δραματοθεραπείας. Θα ασχοληθείς με διάφορες μορφές δράματος και παιχνιδιού, τεχνικές από σχολές θεάτρου όπως η ψυχοσωματική (J. Grotowski, P. Brook, M. Chekhov κ.λπ.) και τους τρόπους που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια θεραπευτική διαδικασία. Παράλληλα, θα γνωρίσεις τη μέθοδο του προσωπικού και προβολικού παιχνιδιού του Peter Slade και πώς μπορείς να αναλάβεις έναν θεραπευτικό ρόλο ενώ παίζετε. Αυτή η ενότητα παρέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό θεωρίας και βιωματικής γνώσης με στόχο να αφυπνίσει το παιχνιδιάρικο και δημιουργικό ένστικτο στον δραματοθεραπευτή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε κλινικά περιβάλλοντα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Δράμα

Σε αυτήν την ενότητα, θα διερευνήσουμε πρακτικά και προσωπικά το δραματικό στοιχείο της δραματοθεραπείας. Θα ασχοληθείς με διάφορες μορφές δράματος και παιχνιδιού, τεχνικές από σχολές θεάτρου όπως η ψυχοσωματική (J. Grotowski, P. Brook, M. Chekhov κ.λπ.) και τους τρόπους που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια θεραπευτική διαδικασία. Παράλληλα, θα γνωρίσεις τη μέθοδο του προσωπικού και προβολικού παιχνιδιού του Peter Slade και πώς μπορείς να αναλάβεις έναν θεραπευτικό ρόλο ενώ παίζετε. Αυτή η ενότητα παρέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό θεωρίας και βιωματικής γνώσης με στόχο να αφυπνίσει το παιχνιδιάρικο και δημιουργικό ένστικτο στον δραματοθεραπευτή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε κλινικά περιβάλλοντα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Δράμα

Σε αυτήν την ενότητα, θα διερευνήσουμε πρακτικά και προσωπικά το δραματικό στοιχείο της δραματοθεραπείας. Θα ασχοληθείς με διάφορες μορφές δράματος και παιχνιδιού, τεχνικές από σχολές θεάτρου όπως η ψυχοσωματική (J. Grotowski, P. Brook, M. Chekhov κ.λπ.) και τους τρόπους που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια θεραπευτική διαδικασία. Παράλληλα, θα γνωρίσεις τη μέθοδο του προσωπικού και προβολικού παιχνιδιού του Peter Slade και πώς μπορείς να αναλάβεις έναν θεραπευτικό ρόλο ενώ παίζετε. Αυτή η ενότητα παρέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό θεωρίας και βιωματικής γνώσης με στόχο να αφυπνίσει το παιχνιδιάρικο και δημιουργικό ένστικτο στον δραματοθεραπευτή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε κλινικά περιβάλλοντα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Facebook
Twitter
LinkedIn