Διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία πρέπει να συγγραφεί κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους των σπουδών σου και περιλαμβάνει τρία δοκίμια:

  • Το πρώτο είναι ένα δοκίμιο για ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με την πρακτική της δραματοθεραπείας (5.000 λέξεις). Το θέμα συζητείται με τον προτεινόμενο δάσκαλο και μετά την ολοκλήρωση του παρουσιάζεται στην ομάδα και τον καθηγητή.
  • Το δεύτερο είναι μια κριτική ανασκόπηση μιας πρακτικής άσκησης (4.000 λέξεις). Περιλαμβάνει αναφορές της τοποθέτησης, συνολική επισκόπηση της δραματοθεραπευτικής παρουσίας και της προσωπικής σου εξέλιξης, αναφορά σε συγκεκριμένα γεγονότα που θέλεις να σχολιάσεις, θέματα που σχετίζονται με τον κώδικα δεοντολογίας.
  • Το τρίτο μέρος είναι ένα σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης, μετά την αποφοίτηση και για τον πρώτο χρόνο ως επαγγελματίας (1.000 λέξεις). Αναφέρεσαι επίσης στους τομείς που θεωρείς ότι έχεις αναπτύξει σε ικανοποιητικό επαγγελματικό επίπεδο και σε εκείνους που πιστεύεις ότι χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία πρέπει να συγγραφεί κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους των σπουδών σου και περιλαμβάνει τρία δοκίμια:

  • Το πρώτο είναι ένα δοκίμιο για ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με την πρακτική της δραματοθεραπείας (5.000 λέξεις). Το θέμα συζητείται με τον προτεινόμενο δάσκαλο και μετά την ολοκλήρωση του παρουσιάζεται στην ομάδα και τον καθηγητή.
  • Το δεύτερο είναι μια κριτική ανασκόπηση μιας πρακτικής άσκησης (4.000 λέξεις). Περιλαμβάνει αναφορές της τοποθέτησης, συνολική επισκόπηση της δραματοθεραπευτικής παρουσίας και της προσωπικής σου εξέλιξης, αναφορά σε συγκεκριμένα γεγονότα που θέλεις να σχολιάσεις, θέματα που σχετίζονται με τον κώδικα δεοντολογίας.
  • Το τρίτο μέρος είναι ένα σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης, μετά την αποφοίτηση και για τον πρώτο χρόνο ως επαγγελματίας (1.000 λέξεις). Αναφέρεσαι επίσης στους τομείς που θεωρείς ότι έχεις αναπτύξει σε ικανοποιητικό επαγγελματικό επίπεδο και σε εκείνους που πιστεύεις ότι χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία πρέπει να συγγραφεί κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους των σπουδών σου και περιλαμβάνει τρία δοκίμια:

  • Το πρώτο είναι ένα δοκίμιο για ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με την πρακτική της δραματοθεραπείας (5.000 λέξεις). Το θέμα συζητείται με τον προτεινόμενο δάσκαλο και μετά την ολοκλήρωση του παρουσιάζεται στην ομάδα και τον καθηγητή.
  • Το δεύτερο είναι μια κριτική ανασκόπηση μιας πρακτικής άσκησης (4.000 λέξεις). Περιλαμβάνει αναφορές της τοποθέτησης, συνολική επισκόπηση της δραματοθεραπευτικής παρουσίας και της προσωπικής σου εξέλιξης, αναφορά σε συγκεκριμένα γεγονότα που θέλεις να σχολιάσεις, θέματα που σχετίζονται με τον κώδικα δεοντολογίας.
  • Το τρίτο μέρος είναι ένα σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης, μετά την αποφοίτηση και για τον πρώτο χρόνο ως επαγγελματίας (1.000 λέξεις). Αναφέρεσαι επίσης στους τομείς που θεωρείς ότι έχεις αναπτύξει σε ικανοποιητικό επαγγελματικό επίπεδο και σε εκείνους που πιστεύεις ότι χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση.
Facebook
Twitter
LinkedIn