ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Sesame - Δίπλωμα δραματοθεραπείας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2023-2027

Περιεχόμενα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Δίπλωμα Δραματοθεραπείας στο Επίνειο βασίζεται στην προσέγγιση Sesame στη θεραπεία μέσω δράματος και κίνησης, που περιλαμβάνει τη δραματοποίηση του μύθου και της ιστορίας, τη θεραπευτική χρήση της ανάλυσης κίνησης του Rudolf Laban, την εργασία του Billy Lindkvist με Κίνηση με Άγγιγμα και Ήχο και τη θεωρία Child Drama του Peter Slade. Το κεντρικό θεωρητικό πλαίσιο είναι η αναλυτική ψυχολογία και το έργο του Carl Jung.

Μέσω αυτής της εκπαίδευσης, θα:

 • αποκτήσεις τη θεωρητική και βιωματική γνώση, καθώς και την πρακτική εμπειρία, απαραίτητα εφόδια για γίνεις επαγγελματίας δραματοθεραπευτής,
 • μάθεις πώς να εξασκείς τη δραματοθεραπεία σύμφωνα με τις αρχές της προσέγγισης Sesame στη Θεραπεία μέσω Δράματος και Κίνησης,
 • μπορείς να σπουδάσεις δραματοθεραπεία χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να διαμένεις στη Θεσσαλονίκη,
 • μπορείς να πραγματοποιήσεις την πρακτική άσκηση στη χώρα διαμονής σου, με την υποστήριξη online εποπτείας.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Η δραματοθεραπεία χρησιμοποιεί το θέατρο για να προωθήσει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, τη γνώση, την εσωτερική αλλαγή και την εξέλιξη. Σε μια συνεδρία, ο θεραπευτής και ο πελάτης επεξεργάζονται τις μεταφορές και τα σύμβολα μέσω του δράματος, της κίνησης, της αφής και της αφήγησης. Η δραματοθεραπεία μπορεί να διεξαχθεί τόσο σε ατομικές όσο και σε ομαδικές συνεδρίες.

Το Sesame είναι μια μυθοποιητική προσέγγιση στη δραματοθεραπεία, που πήρε το όνομά της από την ιστορία του “Αλί Μπαμπά και οι σαράντα κλέφτες”, στην οποία το σύνθημα “Ανοιξε σουσάμι!” ξεκλειδώνει την είσοδο μιας σπηλιάς, αποκαλύπτοντας τους θησαυρούς που κρύβονται μέσα της. Ακολουθώντας τον συμβολισμό της ιστορίας, η θεραπεία μέσω δράματος και κίνησης μπορεί να γίνει αντιληπτή ως το κλειδί για να ξεκλειδώσει την ψυχή κάποιου ανθρώπου και να επιτρέψει την πρόσβαση στον πλούτο της.

Ο Γιουνγκ ισχυρίζεται ότι η εξατομίκευση είναι το δια βίου έργο της ψυχής για να ενσωματώσει τα συνειδητά και ασυνείδητα στοιχεία της, σε ένα εύρυθμο σύνολο. Ακολουθώντας αυτή την πεποίθηση, μέσα στην τελετουργική δομή μιας συνεδρίας Δραματοθεραπείας, ο συμμετέχων ενσαρκώνει διαφορετικούς τύπους ρόλων, εξερευνά πρότυπα συμπεριφοράς και αναπτύσσει λειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισης των αντιφάσεων της ζωής. Μέσω της δραματοποίησης ρόλων και της ενασχόλησης με διαφορετικές μορφές και τρόπους κίνησης, επιτρέπεται στους συμμετέχοντες να πειραματιστούν με εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς και αντιμετώπισης καταστάσεων στη ζωή τους. Μέσα στην ασφάλεια που παρέχει η χρήση των τεχνών, σε ένα μη αντιπαραθετικό ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, με βάση τη γνώση ότι οι δυσκολίες μπορούν να αποκαλυφθούν μέσα από σύμβολα και μεταφορές, το άτομο μπορεί να εκφράσει συναισθήματα και σκέψεις, ώστε να αναπτύξει αυτοπεποίθηση, να εμβαθύνει την αυτογνωσία και να διευκολύνει την επικοινωνία του με τους άλλους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δραματοθεραπείας είναι μερικής απασχόλησης και διαρκεί τέσσερα έτη. Οι διαλέξεις είναι θεωρητικές και βιωματικές και καλύπτουν τις θεμελιώδεις αρχές της θεραπείας μέσω δράματος και κίνησης, το Μύθο, το Δράμα, το Laban και την Κίνηση με Άγγιγμα και Ήχο. Θα παρακολουθήσεις επίσης ενότητες που μελετούν την έννοια της τελετουργίας και της θεατρικής πράξης στη δραματοθεραπεία, την αναλυτική και την εξελικτική ψυχολογία.

Είναι ένα υβριδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχεται εν μέρει δια ζώσης και διαδικτυακά, καλύπτοντας την ανάγκη για εκπαίδευση δραματοθεραπείας που θα επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να σπουδάζουν χωρίς να χρειάζεται να διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Οι θεωρητικές διαλέξεις θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά, ενώ τα βιωματικά εργαστήρια δια ζώσης στο Επίνειο. Θα πρέπει να παρακολουθείς τα υποχρεωτικά εργαστήρια τρεις φορές το χρόνο, τον Οκτώβριο, το Φεβρουάριο και τον Ιούνιο, για τέσσερις ημέρες κάθε επίσκεψη (Πέμπτη έως Κυριακή). Κάθε πενθήμερο εργαστήριο θα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ενότητες.

Στην αρχή του τρίτου έτους θα ξεκινήσεις πρακτική άσκηση που περιλαμβάνει την διεξαγωγή ατομικών και ομαδικών συνεδριών δραματοθεραπείας, υπό την καθοδήγηση πιστοποιημένων εποπτών. Θα ολοκληρώσεις την εκπαίδευσή σου με μια διπλωματική εργασία 10.000 λέξεων, σε ένα θέμα που θα επιλέξεις με την υποστήριξη του επιβλέποντος της διπλωματικής σου εργασίας.

Οι πρακτικές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε θεραπευτικά ή εκπαιδευτικά πλαίσια στη χώρα διαμονής σου. Για να ολοκληρώσεις το πρόγραμμα, θα πρέπει να πραγματοποιήσεις 300 ώρες ατομικών και ομαδικών συνεδριών δραματοθεραπείας. Η ομαδική και ατομική εποπτεία κατά τη διάρκεια των πρακτικών, θα παρέχεται από το ΕΠΙΝΕΙΟ, θα εκτελείται από επόπτες διαπιστευμένους από το NHS (Εθνική Υπηρεσία Υγείας, Η.Β.) και θα διεξάγεται κυρίως διαδικτυακά.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εκπαίδευσης. Παρέχει την ευκαιρία να βιώσεις τον ρόλο του δραματοθεραπευτή, υπό την ασφάλεια, την καθοδήγηση και την υποστήριξη ενός ειδικευμένου επόπτη. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να εφαρμόσεις τη γνώση στην πρακτική σου, να είσαι καλύτερα εξοπλισμένη/ος και να νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν ξεκινήσεις να ασκείς το επάγγελμα του δραματοθεραπευή, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σου.

Στο πρώτο εξάμηνο του τρίτου έτους εκπαίδευσής σου, θα ξεκινήσεις την πρακτική σου άσκηση, η οποία θα πρέπει να διεξαχθεί σε τρεις φορείς υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών ή εκπαίδευσης. Θα πρέπει να πραγματοποιήσεις 300 ώρες ομαδικών και ατομικών συνεδριών δραματοθεραπείας με ενήλικες και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας, μαθησιακές δυσκολίες και στο αυτιστικό φάσμα, ηλικιωμένους με άνοια, παιδιά με παραβατική συμπεριφορά κ.α.

Τα ιδρύματα/οργανισμοί των πρακτικών ασκήσεων, μπορούν να βρίσκονται στον τόπο διαμονής σου και θα είσαι υπεύθυνη/ος για τη οργάνωση τους, με την υποστήριξη όμως του Επινείου. Σε όλο αυτό το διάστημα, θα βρίσκεσαι υπο ατομική και ομαδική εποπτεία (150 ώρες). Ορισμένες από τις συνεδρίες εποπτείας θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Σε αυτή την εκπαίδευση υποστηρίζουμε ένθερμα την ανάγκη ενός θεραπευτή να έχει βαθύτερη κατανόηση του εαυτού του, ώστε να μπορεί να καθοδηγήσει τους άλλους σε ένα τέτοιο ταξίδι. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, αναμένεται να πραγματοποιήσεις τουλάχιστον 250 συνεδρίες προσωπικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σου, 180 ώρες από τις οποίες θα είναι ατομική θεραπεία και οι υπόλοιπες 70 ομαδική θεραπεία.

Ατομική ψυχοθεραπεία

 • Η ατομική ψυχοθεραπεία θα γίνει με θεραπευτή της επιλογής σου. Ωστόσο, συνιστάται, εάν είναι δυνατόν, να ξεκινήσεις με κάποιον αναλυτικής προσέγγισης.
 • Η ατομική θεραπεία θα σε υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και θα σου προσφέρει έναν χώρο όπου θα μπορείς να επεξεργαστείς τα προσωπικά ζητήματα που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ομαδική θεραπεία

Κατά το δεύτερο έτος των σπουδών σου, θα χρειαστεί να συμμετάσχεις σε ψυχοθεραπευτική ομάδα.

 • Σε συμβουλεύουμε να συμμετέχεις σε μια ομάδα δραματοθεραπείας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σου. Ωστόσο, εάν δεν μπορείς να βρείς μια στην περιοχή διαμονής σου, μπορείς να επιλέξεις μια ομάδα χοροθεραπείας ή θεραπείας μέσω τέχνης.
 • Αυτός ο χώρος θα σου δώσει την ευκαιρία να εργαστείς δημιουργικά μέσα από τις προσωπικές σου διαδικασίες.

Ομάδα προόδου

Κατά το πρώτο έτος, απαιτείται να συμμετέχεις σε μια ομάδα προόδου με τους συμφοιτητές σου, η οποία θα πραγματοποιείται διαδικτυακά κάθε δύο εβδομάδες. Σε αυτό το χώρο θα έχεις την ευκαιρία να εξερευνήσεις τις δυναμικές που διαμορφώνονται μέσα σε μια ομάδα αλλά και να δουλέψεις μέσα από προσωπικά θέματα που προκύπτουν από τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπαίδευση.

Μόνο οι θεραπευτικές συνεδρίες στις οποίες συμμετείς όσο είσαι εκπαιδευόμενη/ος του προγράμματος θεωρούνται ότι πληρούν αυτήν την απαίτηση.

Αναμένεται να κανονίσεις μόνη/ος σου την ατομική και την ομαδική θεραπεία και είσαι υπεύθυνη/ος για την πληρωμή τους.

Στην αρχή της εκπαίδευσης θα σου δοθούν δύο φόρμες, μία για την ατομική και μία για την ομαδική θεραπεία. Θα πρέπει να επιστρέψεις και τις δύο στο τέλος των θεραπειών, συμπληρωμένες από τους θεραπευτές σας, όπου θα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός των συνεδριών που παρακολούθησες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται μέσω πτυχίου στις ανθρωπιστικές επιστήμες, θεραπείες μέσω τεχνών ή σχετικό κλάδο. Εάν δεν έχεις πρώτο πτυχίο (ή ισοδύναμο), αλλά έχεις τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία σε συνεργασία με πελάτες με συγκεκριμένες ανάγκες, σε χώρους εκπαίδευσης ή φροντίδας, η συμμετοχή σου θα ληφθεί επίσης υπόψη.

Με την αίτησή σου, θα σου ζητηθεί να υποβάλεις μια σύντομη (500 λέξεις) περιγραφή των λόγων για τους οποίους θέλεις να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα και να συζητήσεις μια πτυχή της προσέγγισης Sesame, που θεωρείς ενδιαφέρουσα.

Για να γίνεις δεκτή/ος στο πρόγραμμα, θα πρέπει να λάβεις μέρος σε μια συνέντευξη, η οποία μπορεί, αν χρειάζεται, να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, θα συζητηθεί επίσης η περιγραφή σου των 500 λέξεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχοι αυτού του εκπαιδευτικού σεμιναρίου δραματοθεραπείας είναι να:

 • αποκτήσεις όλες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, απαραίτητες για να εξασκήσεις αποτελεσματικά τη δραματοθεραπεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση Sesame,
 • είσαι σε θέση να ασκείς τη δραματοθεραπεία, να αποκτήσεις εμπειρία πρακτικής άσκησης με διαφορετικές ομάδες πελατών και να εξερευνήσεις διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει,
 • συμμετάσχεις σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα να επεξεργαστείς τα ζητήματα που προκύπτουν στα μέλη μιας ομάδας και επομένως να κατανοήσεις βιωματικά τη δυναμική και τις διαδικασίες της,
 • αναπτύξεις προσαρμοστικότητα, ευελιξία, πνευματική οξύτητα και δημιουργικότητα,
 • εξερευνήσεις δυνατά και αδύνατα σημεία σου, έχοντας πραγματοποιήσει ένα προσωπικό ταξίδι.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Όταν ολοκληρώσεις επιτυχώς την εκπαίδευσή σου, θα είσαι σε θέση να:

 • επιδείξεις την κατανόηση των βασικών εννοιών της προσέγγισης Sesame και να εργαστείς μέσα από την ερμηνεία του μύθου, το δράμα, την κίνηση με άγγιγμα και ήχο και την κίνηση Laban,
 • κατανοήσεις και διαχειριστείς την εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης στην πρακτική της δραματοθεραπείας,
 • αξιολογήσεις τις θεωρίες και τα σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με τη δραματοθεραπεία,
 • αποκτήσεις μια βιωματική κατανόηση της σημασίας ενός ασφαλούς, μη αντιπαραθετικού, δημιουργικού χώρου για δραματοθεραπεία, τόσο με ομάδες όσο και ατομικά·
 • εκτιμήσεις τη σημασία της συνεχούς επαγγελματικής καθώς και προσωπικής ανάπτυξης και εποπτείας όταν εργάζεσαι ως ψυχοθεραπευτής,
 • κατανοήσεις την επίπτωση του κοινωνικο-πολιτισμικού, οικονομικού και ιστορικού υπόβαθρου ενός ατόμου, στο θεραπευτικό πλαίσιο,
 • μάθεις πώς να εργάζεσαι μέσα σε απαιτητικά περιβάλλοντα, αναπτύσσοντας δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο καθορισμός ορίων με σεβασμό,
 • επιδείξεις γνώσεις για τη δημιουργία ενός εργασιακού πλαισίου δραματοθεραπείας σε ένα πλαίσιο υγείας, κοινωνικής υπηρεσίας ή εκπαίδευσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΤΙΤΛΟΣ: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ECTS:15

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 300 ώρες (150 διδακτικές, 150 ώρες προσωπικής εργασίας)

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

 • Να κατανοήσεις την προσέγγιση Sesame, το θεωρητικό της υπόβαθρο, τις βασικές έννοιες, τις εφαρμογές στο θεραπευτικό έργο και τις σχέσεις με άλλες θεραπείες τέχνης.
 • Να αποκτήσεις βιωματικές γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή της προσέγγισης Sesame σε διαφορετικές ομάδες πελατών ανάλογα με τις ανάγκες τους.
 • Να μάθεις τις απαραίτητες διαδικασίες για την αξιολόγηση των αναγκών των πελατών και του θεραπευτικού πλαισίου.
 • Να αποκτήσεις τα πρακτικά εργαλεία που θα σου επιτρέψουν να ασκήσεις τη δραματοθεραπεία αποτελεσματικά και εντός των νομικών και ηθικών ορίων του επαγγέλματος της δραματοθεραπείας.

Μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της ενότητας:

 • Θα αναγνωρίσεις ότι η θεραπεία μέσω δράματος και κίνησης είναι μια μοναδική μορφή ψυχοθεραπείας, στην οποία το θέατρο, η ερμηνεία του μύθου, το παιχνίδι, η κίνηση Laban, η κίνηση με αφή και ήχο, έχουν κεντρική θέση στη θεραπευτική σχέση, προκειμένου να εμπλακούν οι συμμετέχοντες σε μια θεραπευτική διαδικασία.
 • Θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις τη συμβολική φύση της δραματοθεραπείας μέσω της δραματοποίησης μιας φανταστικής ή βιωμένης εμπειρίας και κατά συνέπεια να αναπτύξεις τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να αυτοσχεδιάζεις το δράμα αυθόρμητα με τους πελάτες
 • Θα μπορείς να αξιοποιήσεις τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να βελτιώνεις την δραματοθεραπευτική σου πρακτική αλλά και να αξιολογείς τα δυνατά σημεία και τους περιορισμούς σου.
 • Θα κατανοήσεις την ανάγκη δημιουργίας και διατήρησης ενός ασφαλούς περιβάλλοντος πρακτικής, που ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τους πελάτες και όσους εμπλέκονται στη φροντίδα τους.
 • Θα μπορείς να αξιολογήσεις τις δυσκολίες και να ασκήσεις προσωπική πρωτοβουλία για την επίλυση προβλημάτων.

Θεωρητικό πλαίσιο της Θεραπείας μέσω Δράματος και Κίνησης

Αυτό το μάθημα θα σου προσφέρει μια ενδελεχή κατανόηση της προσέγγισης της προσέγγισης Sesame, της ιστορίας και του θεωρητικού της υποβάθρου. Θα σε μυήσει στις θεωρίες των βασικών επαγγελματιών και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των καλλιτεχνικών ψυχοθεραπειών.

Μύθος

Σε αυτο το μάθημα, θα εξερευνήσεις βιωματικά τον κόσμο των αρχετύπων και των συμβόλων των μύθων, των ιστοριών και των παραμυθιών. Αυτή η διαδικασία εκτελείται εντός της συγκεκριμένης δομής μιας συνεδρίας Sesame, που αποτελείται από τις φάσεις: Warm up, Bridge in, Main event, Bridge out και Grounding. Η θεωρητική βάση που διέπει αυτόν τον τρόπο εργασίας δεν είναι άλλη από το έργο του Jung και μεταγενέστερων αναλυτών που σχολίασαν και ανέπτυξαν το έργο του όπως οι Hillman, Pedraza, Von Franz και ο μυθολόγος Joseph Campbell.

Δράμα

Σε αυτό το μάθημα, θα εμπλακείς σε δραματικές διαδικασίες και θα παίξεις, με θεραπευτικό στόχο. Θα μυηθείς σε διάφορες μορφές, τεχνικές και σχολές θεάτρου (δηλαδή Boal, Shakespeare, Theatre of the Oppressed, αυτοσχεδιασμός), μαζί με τη μέθοδο του Peter Slade, όπου το προσωπικό και προβολικό παιχνίδι αναλαμβάνει θεραπευτικό ρόλο. Θα εστιάσεις στην κλινική δραματοθεραπεία με παιδιά και εφήβους, στάδια ζωής στα οποία η δραματοθεραπεία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Αυτή η ενότητα παρέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό θεωρίας και βιωματικής γνώσης. Θα εκπαιδευτείς σε διαφορετικές δραματοθεραπευτικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά με παιδιά και εφήβους. Επιπλέον, θα έρθεις σε επαφή με τις θεωρίες των Erickson, Winnicott και Slade και με ορισμένες θεωρίες δραματοθεραπευτών όπως οι Jennings, Cattanach, Leigh που έχουν αναπτυχθεί για δημιουργική εργασία εντός των αντίστοιχων κλινικών πλαισίων.

Laban

Σε αυτό το μάθημα, θα μελετήσεις τη θεωρία της ανάλυσης της κίνησης και τη σχέση μεταξύ κίνησης και δραματοθεραπείας. Θα διδαχτείς τις βασικές αρχές της θεωρίας του Laban, τη φιλοσοφία και την εφαρμογή της στη θεραπεία και θα εξερευνήσεις τη σημασία της σύνδεσης ψυχής και σώματος και τις συσχετίσεις μεταξύ κίνησης και Αναλυτικής ψυχολογίας. Αυτό το μάθημα συνδυάζει τη βιωματική και τη θεωρητική προσέγγιση των κινησιολογικών αρχών του Laban και τη θεραπευτική τους εφαρμογή.

Κίνηση με άγγιγμα και ήχο

Η δραματοθεραπευτική μέθοδος MTS επινοήθηκε και εξελίχθηκε από την Marian Lindkvist, ιδρύτρια του Sesame, τη δεκαετία του 70’. Η Lindkvist ύστερα από 10χρονη εμπειρία σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και ειδικά κέντρα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αυτισμό, δημιούργησε το MTS ως ένα τρόπο επικοινωνίας και θεραπείας για ανθρώπους που δεν διαθέτουν την ικανότητα λόγου ή ο λόγος τους είναι σημαντικά περιορισμένος.

Εστιάζοντας στη πρωταρχική επικοινωνία μητέρας και βρέφους που βασίζεται στη σωματική επαφή και αλληλεπίδραση, καλλιέργησε αυτή τη  μη-λεκτική θεραπευτική μέθοδο που στοχεύει στην αναδόμηση πρώιμων εμπειριών, στη προώθηση της υγιούς σωματικής και συναισθηματικής έκφρασης, στην εξέλιξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης.

Το μάθημα πραγματοποιείται κυρίως με βιωματικό τρόπο. Θα εκπαιδευτείς στις τεχνικές της μεθόδου, οι οποίες παράλληλα ενισχύονται και αναλύονται με βάση τη θεωρία που ανέπτυξε η Lindkvist, καθώς και τη θεωρία της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της αναλυτικής ψυχολογίας του Carl G. Jung.

Δραματοθεραπεία στην πράξη

Σε αυτό το μάθημα, θα εργαστείς με διάφορα θέματα της δραματοθεραπείας στην πρακτική εφαρμογή της, όπως ο κώδικας δεοντολογίας, το θεραπευτικό συμβόλαιο, η οργάνωση του θεραπευτικού πλαισίου. Θα αναλύσεις επίσης θέματα επικοινωνίας με τον χώρο εργασίας, αξιολόγησης των πελατών και πώς να οργανώσεις μια ομάδα.

Αξιολόγηση

Μέθοδος αξιολόγησης:

 • Συνεδρίες εκπαιδευομένων (βαρύτητα στην ενότητα: 100%)
 • Αναστοχαστικό ημερολόγιο (βαρύτητα στην ενότητα: Επιτυχώς/Ανεπιτυχώς)

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Η αποτελεσματικότητά σου να συμμετέχεις στη δημιουργική διαδικασία κάθε ενότητας και να αναλογιστείς κριτικά την προσωπική σου εμπειρία.
 • Η ικανότητά σου να αφομοιώνεις και να εφαρμόζεις τις γνώσεις σου κάθε ενότητας, στην πρακτική δραματοθεραπείας.
 • Η πρωτοτυπία και η συνέπεια στην παρουσίαση ενός γραπτού επιχειρήματος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΤΙΤΛΟΣ: ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ECTS:10

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 200 ώρες (50 διδακτικές, 150 ώρες προσωπικής εργασίας)

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

 • Να γνωρίσεις τον αντίκτυπο που έχουν στην πρακτική της δραματοθεραπείας τα διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, η εθνικότητα, το φύλο, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, οι πνευματικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.
 • Να αποκτήσεις βιωματικές γνώσεις σχετικά με τη σημασία των τελετουργιών στη θεραπεία μέσω δράματος και κίνησης.
 • Κατανοήσεις τις θεωρίες των ρόλων και να τις ενσωματώσεις στην πρακτική της θεραπείας μέσω δράματος και κίνησης.
 • Να έχεις την ευκαιρία να δημιουργήσεις ένα θεατρικό δρώμενο, βασισμένο σε γνώσεις δραματοθεραπείας αλλά και προσωπική εμπειρία.

Μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της ενότητας:

 • Θα αποκτήσεις βιωματικές γνώσεις σχετικά με τη σημασία της τελετουργίας στις συνεδρίες θεραπείας μέσω δράματος και κίνησης.
 • Θα πάρεις δημιουργικά αλλά και προσωπικά ρίσκα παρουσιάζοντας ένα θεατρικό δρώμενο βασισμένο σε προσωπικό υλικό.
 • θα επιδείξεις την ικανότητα να αναλαμβάνεις το ρόλο του σκηνοθέτη, ενσωματώνοντας παράλληλα ιδιότητες ενός δραματοθεραπευτή.

Τελετουργικές ενσωματώσεις σε μυθικές αφηγήσεις 

Ο τίτλος του μαθήματος αποτυπώνει τη διπλή στοχοθεσία: αφενός τη διερεύνηση τελετουργιών, αφετέρου την ενσωμάτωσή τους σε μυθικές αφηγήσεις και στο αρχαίο δράμα, οπότε και διαφαίνεται καθαρότερα ο κοινωνικός τους ρόλος.

Η τελετουργία είναι πράξη στερεότυπα επαναλαμβανόμενη, συλλογική, συν+αγωγός και με επικοινωνιακό χαρακτήρα, η οποία επιτρέπει ή διευκολύνει τον τελεστή ή τους τελεστές να συνδεθεί με μιαν ιδιάζουσα κατάσταση (χαράς, λύπης, αγωνίας, φόβου, πένθους…), να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να «διαβούν» από μια κατάσταση σε μιαν άλλη, π.χ. από τη ζωή εντός του οίκου των γονέων στον γάμο και τη μετάβαση σε έναν άλλον οίκο. 

Η προσέγγιση των τελετουργιών στα ίδια τα κείμενα, στους μύθους ή στη λογοτεχνική τους επεξεργασία στο αρχαίο δράμα, βοηθά στην ανάδειξη του ρόλου και της λειτουργίας τους, καθώς αναδεικνύονται οι ανάγκες των ηρώων που οδηγούν σε αυτές. Επιπλέον, οι πράξεις και ο λόγος των ηρώων επιτρέπουν στον μελετητή την προσέγγιση, το «άγγιγμα», αυτού που ενίοτε (συχνά) εγγράφεται στον χώρο, στη χώρα, του ανείπωτου.

Το μάθημα, αν και θεωρητικό, δεν αποκλείει (κάθε άλλο) τη σωματική αποτύπωση καταστάσεων. Εξάλλου, η τελετουργία από τη φύση της ενέχει τη σωματική κίνηση ή στάση.

Θεατρική παράσταση στη δραματοθεραπεία

Ο δραματοθεραπευτής κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας έχει ενεργό ρόλο στις δραματοθεραπευτικές δραστηριότητες. Μερικές φορές παίζει το ρόλο του σκηνοθέτη ή του συντονιστή, ενώ άλλες υπάρχει στο θεραπευτικό χώρο ως παρατηρητής/θεατής. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας, θα έχεις την ευκαιρία να παίξεις όλους αυτούς τους ρόλους. Θα διδαχτείς τις θεωρίες του «ρόλου», σύμφωνα με τους Robert Landy και David Read Johnson και στη συνέχεια θα αναλάβεις τον ρόλο του σκηνοθέτη που συνεργάζεται με συνεκπαιδευόμενους του, σκηνοθετώντας ένα σύντομο θεατρικό δρώμενο. Το θέμα είναι της επιλογής σου και μπορεί να είναι ποίημα, μέρος κειμένου, δική σου γραφή ή όχι.

Αξιολόγηση

Μέθοδος αξιολόγησης:

 • Γραπτή εργασία (βαρύτητα στην ενότητα: 100%)
 • Θεατρικό δρώμενο (βαρύτητα στην ενότητα: Επιτυχώς/Ανεπιτυχώς)

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Η ικανότητά σου να συμμετέχεις στη δημιουργική διαδικασία κάθε ενότητας.

 • Η αφομοίωση των διαφορετικών ρόλων ενός δραματοθεραπευτή και η εφαρμογή τους στην εργασία με μια ομάδα.

 • Η πρωτοτυπία και η προσωπική παρουσία του επιλεγμένου για εργασία υλικού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΤΙΤΛΟΣ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ECTS:10

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 200 ΩΡΕΣ (50 διδακτικές ώρες, 150 ώρες προσωπικής εργασίας)

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

 • Να αναπτύξεις κατανόηση της επιρροής της αναλυτικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας στην προσέγγιση Sesame.
 • Να κατανοήσεις την εφαρμογή της αναπτυξιακής ψυχολογίας στην εργασία με παιδιά και γονείς.
 • Να ενσωματώσεις τη θεωρητική γνώση στην κατανόηση των προσωπικών διαδικασιών.
 • Να είσαι σε θέση να ασκήσεις το επάγγελμα με τρόπο χωρίς διακρίσεις, ενώ αναγνωρίζεις τις ψυχιατρικές διαγνώσεις.

Μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της ενότητας:

 • Θα αποκτήσεις γνώση των βασικών εννοιών της αναλυτικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας.

 • Θα κατανοήσεις τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι αμυντικοί μηχανισμοί στη θεραπευτική σχέση.

 • Θα αναγνωρίσεις το ρόλο των ψυχιατρικών διαταραχών στην αξιολόγηση και τη θεραπευτική πρακτική.

 • Θα είσαι σε θέση να αξιολογήσεις μια επαγγελματική κατάσταση, να προσδιορίσεις τη φύση του προβλήματος, να χρησιμοποιήσεις τις απαιτούμενες γνώσεις για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα ή να κάνεις μια κατάλληλη παραπομπή.

Αναλυτική ψυχολογία

Αυτό το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις ψυχολογικές θεωρίες του C.G. Jung. Θα διδαχθείς τη δομή και τη δυναμική της ψυχής, τη σημασία των συμβόλων, τις έννοιες του ατομικού και του συλλογικού ασυνείδητου, την κατανόηση των συνεισφορών και τη σημασία της συγχρονικότητας.

Εξελικτική ψυχολογία

Αυτό το μάθημα θα σε εισάγει στα θεωρητικά μοντέλα της αναπτυξιακής ψυχολογίας, του κλάδου της ψυχολογίας που ασχολείται με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, τόσο σε επίπεδο ωριμότητας του ατόμου, όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας. Μερικά από αυτά τα θεωρητικά μοντέλα που παρουσιάζονται είναι του Winnicott, του Bowlby, του Piaget και του Freud.

Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχοπαθολογία

Σε αυτό το μάθημα θα διδαχθείς τις ψυχικές διαταραχές, δηλαδή την περιγραφή της εκδήλωσης μιας παθολογικής συμπεριφοράς, καθώς και την επιστημονική μελέτη αυτών των διαταραχών ως προς τις πιθανές αιτίες και τα συμπτώματα. Ο ψυχίατρος θα σε μυήσει στην κατανόηση της σχέσης οργανικότητας και ψυχικής διαταραχής. Η γνώση αυτή είναι πολύτιμη για την αξιολόγηση και τη διάγνωση ενός ασθενούς, αλλά και για την εποικοδομητική συνεργασία μας με επιστήμονες του ιατρικού χώρου.

Αξιολόγηση

Μέθοδος αξιολόγησης:

 • Τρεις γραπτές εργασίες (βαρύτητα στην ενότητα: 33.3%)

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Η κατανόησή σου για τις κεντρικές έννοιες της αναλυτικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας.
 • Προσωπικός προβληματισμός πάνω στις ψυχολογικές θεωρίες.
 • Η κατανόησή σου για τα βασικά διαγνωστικά κριτήρια της ψυχοπαθολογίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ECTS:30

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 600 ΏΡΕΣ (300 ώρες πρακτικής άσκησης, 300 προσωπικής εργασίας)

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

 • Να είσαι σε θέση να ασκείς τη δραματοθεραπεία ως αυτόνομος θεραπευτής, εξασκώντας την επαγγελματική σου κρίση.
 • Nα εφαρμόσεις τις γνώσεις στην πράξη, ως βασικό μέρος της προετοιμασίας και της ικανότητας για άσκηση του επαγγέλματος της δραματοθεραπείας.
 • Να κατανοήσεις την απαίτηση προσαρμογής της πρακτικής για την κάλυψη των αναγκών διαφορετικών ομάδων και ατόμων.
 • Να είσαι σε θέση να διατηρείς ακριβή και ολοκληρωμένα αρχεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα και οδηγίες.

Μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της ενότητας:

 • Κατανοήστε τις προκλήσεις της εργασίας σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα, να είστε ευέλικτοι και δημιουργικοί στη δομή μιας συνεδρίας θεατρικής και κινητικής θεραπείας.
 • Κατανοήστε τη σημασία της εμπιστευτικότητας και να είστε σε θέση να διατηρείτε την εμπιστευτικότητα, αλλά και να γνωρίζετε τα όριά της, όταν εργάζεστε μαζί με άλλους επαγγελματίες σε ιδρύματα/οργανισμούς.
 • Αξιολογήστε το ρόλο της εποπτείας, του προβληματισμού και της αναθεώρησης της πρακτικής για μελλοντικό αρχείο.
 • Ασκηθείτε ως επαγγελματίας δραματοθεραπευτής, λαμβάνοντας υπόψη τη συνέπεια, τη δημιουργία ασφαλούς και προστατευτικού θεραπευτικού χώρου, την παραγωγική συνεργασία με τους συναδέλφους, τη δημιουργία θεραπευτικής συμμαχίας, την ευθυγράμμιση με τον κώδικα δεοντολογίας.

Στο πρώτο τρίμηνο του τρίτου έτους εκπαίδευσής σου, θα ξεκινήσεις την πρακτική σου άσκηση. Πρέπει να ολοκληρώσεις τρεις διαφορετικές πρακτικές σε πλαίσια υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών ή εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια των οποίων θα πρέπει να πραγματοποιήσεις 300 ώρες ομαδικών και ατομικών συνεδριών δραματοθεραπείας με ενήλικες και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας, μαθησιακές δυσκολίες και στο αυτιστικό φάσμα, ηλικιωμένους πελάτες με άνοια, παιδιά με προκλητική συμπεριφορά.

Τα πλαίσια μπορούν να βρίσκονται στον τόπο διαμονής σου και θα είσαι υπεύθυνη/ος για την οργάνωσή τους, με την υποστήριξη του Επινείου. Σε όλο αυτό το διάστημα, θα εργάζεσαι παράλληλα με ατομική και ομαδική εποπτεία (150 ώρες). Ορισμένες από τις συνεδρίες εποπτείας θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Αξιολόγηση

Μέθοδος αξιολόγησης:

 • Έκθεση αξιολόγησης θεραπευόμενου, αναφορά συνεδρίας, αναφορά για το πλαίσιο (βαρύτητα στην ενότητα: 30%)
 • Απόδοση πρακτικής άσκησης (βαρύτητα στην ενότητα: 70%)

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Πρωτοτυπία στην εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων του Sesame στην πρακτική της δραματοθεραπείας.
 • Αποτελεσματική συνεργασία με συν-εκπαιδευόμενους.
 • Επιτυχής διαχείριση απρόβλεπτων και απαιτητικών επαγγελματικών περιβαλλόντων.
 • Πρωτοτυπία και ανάπτυξη τεχνικών δραματοθεραπείας.
 • Δυνατότητα σύνταξης ολοκληρωμένων επαγγελματικών εκθέσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ECTS:25

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 500 ώρες 

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

 • Να επεξεργαστείς τις θεωρητικές σου γνώσεις γύρω από τις βασικές έννοιες της προσέγγισης Sesame.
 • Να αναπτύξεις κριτική σκέψη αναφορικά με τη διαθέσιμη έρευνα και το δημόσιο διάλογο για τη δραματοθεραπεία.

Μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της ενότητας:

 • Θα αναγνωρίσεις ότι η Θεραπεία μέσω Δράματος και Κϊνησης είναι μια μοναδική μορφή ψυχοθεραπείας, στην οποία το δράμα, η ερμηνεία του μύθου, το παιχνίδι, η κίνηση Laban, η κίνηση με άγγιγμα και ήχο, έχουν κεντρική θέση στη θεραπευτική σχέση, με σκοπό να εμπλέξεις τους συμμετέχοντες σε μια θεραπευτική διαδικασία.
 • Θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις τη συμβολική φύση της δραματοθεραπείας μέσω της δραματοποίησης μια φανταστικής ή βιωμένης εμπειρίας και κατά συνέπεια να αναπτύξεις τις κατάλληλες διαδικασίες για να αυτοσχεδιάσεις το δράμα αυθόρμητα με τους πελάτες.
 • Θα μπορείς να αξιοποιήσεις τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενημερώσεις τη δραματοθεραπευτική σου πρακτική, αλλά και να αξιολογήσεις τα δυνατά σημεία και τους περιορισμούς σου.
 • Θα κατανοήσεις την ανάγκη δημιουργίας και διατήρησης ενός ασφαλούς περιβάλλοντος πρακτικής, που ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τους πελάτες και όσους εμπλέκονται στη φροντίδα τους.
 • Θα μπορείς να αξιολογήσεις τις δυσκολίες και να λάβεις πρωτοβουλία για την επίλυση προβλημάτων.

Αυτή η ενότητα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους των σπουδών σου και η διατριβή περιλαμβάνει τρία δοκίμια:

Το πρώτο είναι ένα δοκίμιο για ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με την πρακτική της δραματοθεραπείας (5.000 λέξεις). Το θέμα συζητείται με τον προτεινόμενο δάσκαλο και μετά την ολοκλήρωσή του παρουσιάζεται στην ομάδα και τον επιβλέποντα.

Το δεύτερο είναι μια κριτική ανασκόπηση μιας πρακτικής άσκησης (4.000 λέξεις). Περιλαμβάνει αναφορές της πρακτικής άσκησης, συνολική επισκόπηση της δραματοθεραπευτικής παρουσίας και της προσωπικής σου εξέλιξης, αναφορά σε συγκεκριμένα γεγονότα που θα ήθελες να σχολιάσεις, θέματα που σχετίζονται με τον κώδικα δεοντολογίας.

Το τρίτο μέρος είναι ένα πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης, μετά την αποφοίτηση και για τον πρώτο χρόνο ως επαγγελματίας (1.000 λέξεις). Αναφέρεσαι επίσης στους τομείς που θεωρείς ότι έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό επαγγελματικό επίπεδο και σε αυτούς που πιστεύεις πως χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση.

Αξιολόγηση

Μέθοδος αξιολόγησης:

 • Δοκίμιο σχετικό με την πρακτική της δραματοθεραπείας (βαρύτητα στην ενότητα: 50%)
 • Κριτική ανασκόπηση πρακτικής άσκησης(βαρύτητα στην ενότητα: 20%)
 • Πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης (βαρύτητα στην ενότητα: 10%)
 • Παρουσίαση (βαρύτητα στην ενότητα: 20%)

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Κατανόηση και κριτική επεξεργασία των σύγχρονων θεμάτων της δραματοθεραπείας.
 • Ικανότητα παρουσίασης ενός πρωτότυπου και δομημένου γραπτού επιχειρήματος.
 • Αποτελεσματικότητα στην παρουσίαση της σχέσης μεταξύ θεωρητικών εννοιών και πρακτικών μεθόδων έρευνας.
 • Πρωτοτυπία του υπό διερεύνηση θέματος που σχετίζεται με τη δραματοθεραπεία.
 • Χρήση σχετικών παραπομπών, τεκμηρίωσης και υλικού για την υποστήριξη των επιχειρημάτων.

ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟ

Φθινοπωρινό τρίμηνο

 • Θεωρητικό πλαίσιο της Θεραπείας μέσω Δράματος και Κίνησης
 • Αναλυτική ψυχολογία
 • Μύθος
 • Κίνηση με άγγιγμα και ήχο
 • Ομάδα προόδου
 • Ατομική θεραπεία

Εαρινό τρίμηνο

 • Θεωρητικό πλαίσιο της Θεραπείας μέσω Δράματος και Κίνησης
 • Αναλυτική ψυχολογία
 • Μύθος
 • Κίνηση με άγγιγμα και ήχο
 • Ομάδα προόδου
 • Ατομική θεραπεία

Θερινό τρίμηνο

 • Θεωρητικό πλαίσιο της Θεραπείας μέσω Δράματος και Κίνησης
 • Αναλυτική ψυχολογία
 • Μύθος
 • Κίνηση με άγγιγμα και ήχο
 • Ομάδα προόδου
 • Ατομική θεραπεία

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Φθινοπωρινό τρίμηνο

 • Εξελικτική ψυχολογία
 • Laban
 • Δράμα
 • Δραματοθεραπεία στην πράξη
 • Ομαδική θεραπεία

Εαρινό τρίμηνο

 • Εξελικτική ψυχολογία
 • Laban
 • Δράμα
 • Δραματοθεραπεία στην πράξη
 • Ομαδική θεραπεία

Θερινό τρίμηνο

 • Εξελικτική ψυχολογία
 • Laban
 • Δράμα
 • Δραματοθεραπεία στην πράξη
 • Ομαδική θεραπεία

ΕΤΟΣ ΤΡΙΤΟ

Φθινοπωρινό τρίμηνο

 • Πρακτική άσκηση 1
 • Θεατρική παράσταση στη δραματοθεραπεία
 • Τελετουργια και θεατρική πράξη στη δραματοθεραπεία
 • Εισαγωγή στην κλινική ψυχοπαθολογία
 • Εποπτεία

Εαρινό τρίμηνο

 • Πρακτική άσκηση 2
 • Πρακτική άσκηση 3
 • Θεατρική παράσταση στη δραματοθεραπεία
 • Τελετουργια και θεατρική πράξη στη δραματοθεραπεία
 • Εισαγωγή στην κλινική ψυχοπαθολογία
 • Εποπτεία

Θερινό τρίμηνο

 • Πρακτική άσκηση 2
 • Πρακτική άσκηση 3
 • Θεατρική παράσταση στη δραματοθεραπεία
 • Τελετουργια και θεατρική πράξη στη δραματοθεραπεία
 • Εισαγωγή στην κλινική ψυχοπαθολογία
 • Εποπτεία

ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Φθινοπωρινό τρίμηνο

 • Πρακτική άσκηση 2
 • Πρακτική άσκηση 3
 • Εποπτεία
 • Διπλωματική εργασία

Εαρινό τρίμηνο

 • Πρακτική άσκηση 2
 • Πρακτική άσκηση 3
 • Εποπτεία
 • Διπλωματική εργασία

Θερινό τρίμηνο

 • Διπλωματική εργασία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαδικτυακά:

Κάθε δύο εβδομάδες (Παρασκευή):

 • 1 ώρα Αναλυτική ψυχολογία
 • 1 ώρα Ομάδα Προόδου
 • 1 ώρα Θεωρητικό πλαίσιο της Θεραπείας μέσω Δράματος και Κίνησης

1ο τετραήμερο εργαστήριο (19-22 Οκτωβρίου 2023)

 • Κίνηση με άγγιγμα και ήχο
 • Μύθος

2ο τετραήμερο εργαστήριο (15-18 Φεβρουαρίου 2024)

 • Κίνηση με άγγιγμα και ήχο
 • Μύθος

3ο τετραήμερο εργαστήριο (20-23 Ιουνίου 2024)

 • Κίνηση με άγγιγμα και ήχο (αξιολόγηση)
 • Μύθος (αξιολόγηση)

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαδικτυακά:

Κάθε δύο εβδομάδες (Παρασκευή):

 • 1 ώρα Εξελικτική ψυχολογία
 • 1 ώρα Δραματοθεραπεία στην πράξη

1ο τετραήμερο εργαστήριο (Οκτώβριος 2024)

 • Δράμα
 • Laban

2ο τετραήμερο εργαστήριο (Φεβρουάριος 2025)

 • Δράμα
 • Laban

3ο τετραήμερο εργαστήριο (Ιούνιος 2025)

 • Δράμα (αξιολόγηση)
 • Laban (αξιολόγηση)

ΕΤΟΣ ΤΡΙΤΟ

Διαδικτυακά:

Κάθε δύο εβδομάδες (Παρασκευή):

 • 1 ώρα Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχοπαθολογία
  Εποπτεία

1ο τετραήμερο εργαστήριο (Οκτώβριος 2025)

 • Θεατρική παράσταση στη δραματοθεραπεία
 • Τελετουργία και θεατρική πράξη στη δραματοθεραπεία

2ο τετραήμερο εργαστήριο (Φεβρουάριος 2026)

 • Θεατρική παράσταση στη δραματοθεραπεία
 • Τελετουργία και θεατρική πράξη στη δραματοθεραπεία

3ο τετραήμερο εργαστήριο (Ιούνιος 2026)

 • Θεατρική παράσταση στη δραματοθεραπεία (παρουσίαση)
 • Ομαδική εποπτεία

ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Διαδικτυακά:

 • Εποπτεία

1ο τετραήμερο εργαστήριο (Οκτώβριος 2026)

 • Ομαδική εποπτεία
 • Tutorials διπλωματικής εργασίας

2ο τετραήμερο εργαστήριο (Φεβρουάριος 2027)

 • Ομαδική εποπτεία

3ο τετραήμερο εργαστήριο (Ιούνιος 2027)

 • Προφορική παρουσίαση

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2023-2027

Έτος 1: 2.800 Ευρώ

Έτος 2: 2.800 Ευρώ

Έτος 3: 2.800 Ευρώ

Έτος 4: 2.800 Ευρώ

Τα δίδακτρα καλύπτουν όλες τις διδασκόμενες ενότητες, αυτές που παραδίδονται δια ζώσης και διαδικτυακά. Καλύπτει επίσης την εποπτεία, ατομική και ομαδική.

Για να κρατήσεις θέση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πρέπει να καταβάλεις μια προκαταβολή. Αυτή δεν επιστρέφεται και θα αφαιρεθεί από τα δίδακτρα σου κατά την εγγραφή. Η προκαταβολή είναι 500 ευρώ για Έλληνες φοιτητές και 1.000 ευρώ για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023