Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία

Σε αυτή την εκπαίδευση υποστηρίζουμε ένθερμα την ανάγκη ενός θεραπευτή να έχει βαθύτερη κατανόηση του εαυτού του, ώστε να μπορεί να καθοδηγήσει τους άλλους σε ένα τέτοιο ταξίδι. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, αναμένεται να πραγματοποιήσεις τουλάχιστον 250 συνεδρίες προσωπικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σου, 180 ώρες από τις οποίες θα είναι ατομική θεραπεία και οι υπόλοιπες 70 ομαδική θεραπεία.

Ατομική ψυχοθεραπεία

  • Η ατομική ψυχοθεραπεία θα γίνει με θεραπευτή της επιλογής σου. Ωστόσο, συνιστάται, εάν είναι δυνατόν, να ξεκινήσεις με κάποιον αναλυτικής προσέγγισης.
  • Η ατομική θεραπεία θα σε υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και θα σου προσφέρει έναν χώρο όπου θα μπορείς να επεξεργαστείς τα προσωπικά ζητήματα που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία

Σε αυτή την εκπαίδευση υποστηρίζουμε ένθερμα την ανάγκη ενός θεραπευτή να έχει βαθύτερη κατανόηση του εαυτού του, ώστε να μπορεί να καθοδηγήσει τους άλλους σε ένα τέτοιο ταξίδι. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, αναμένεται να πραγματοποιήσεις τουλάχιστον 250 συνεδρίες προσωπικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σου, 180 ώρες από τις οποίες θα είναι ατομική θεραπεία και οι υπόλοιπες 70 ομαδική θεραπεία.

Ατομική ψυχοθεραπεία

  • Η ατομική ψυχοθεραπεία θα γίνει με θεραπευτή της επιλογής σου. Ωστόσο, συνιστάται, εάν είναι δυνατόν, να ξεκινήσεις με κάποιον αναλυτικής προσέγγισης.
  • Η ατομική θεραπεία θα σε υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και θα σου προσφέρει έναν χώρο όπου θα μπορείς να επεξεργαστείς τα προσωπικά ζητήματα που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία

Σε αυτή την εκπαίδευση υποστηρίζουμε ένθερμα την ανάγκη ενός θεραπευτή να έχει βαθύτερη κατανόηση του εαυτού του, ώστε να μπορεί να καθοδηγήσει τους άλλους σε ένα τέτοιο ταξίδι. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, αναμένεται να πραγματοποιήσεις τουλάχιστον 250 συνεδρίες προσωπικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σου, 180 ώρες από τις οποίες θα είναι ατομική θεραπεία και οι υπόλοιπες 70 ομαδική θεραπεία.

Ατομική ψυχοθεραπεία

  • Η ατομική ψυχοθεραπεία θα γίνει με θεραπευτή της επιλογής σου. Ωστόσο, συνιστάται, εάν είναι δυνατόν, να ξεκινήσεις με κάποιον αναλυτικής προσέγγισης.
  • Η ατομική θεραπεία θα σε υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και θα σου προσφέρει έναν χώρο όπου θα μπορείς να επεξεργαστείς τα προσωπικά ζητήματα που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn