Ατομική και ομαδική εποπτεία πρακτικής άσκησης

Η λειτουργία της εποπτείας είναι να παρέχει μια αντικειμενική επισκόπηση της δυναμικής που υπάρχει στη δραματοθεραπευτική σχέση μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου. Παρακολουθώντας τα ηθικά πρότυπα και τις πρακτικές του δραματοθεραπευτή, ενθαρρύνει την επαγγελματική, αλλά και προσωπική του ανάπτυξη. Ο επόπτης προστατεύει την ασφάλεια και την ευημερία του ασθενούς κι εργάζεται για να προσφέρει ένα όριο στον θεραπευτή αναφορικά με τους προσωπικούς του περιορισμούς και τα δυνατά του σημεία. Τον καθοδηγεί να αναγνωρίσει τις δικές του αντι-μεταβιβάσεις και προβολικές ταυτίσεις, να τις διαχειριστεί και να τις χρησιμοποιήσει προς όφελος της καλύτερης και σε βάθος κατανόησης του θεραπευόμενου του. Επίσης, αυτή η διαδικασία βοηθάει τον θεραπευτή να προλάβει το εργασιακό burnout, παρέχοντάς του ένα υποστηρικτικό πλαίσιο.  

Μια καλή σχέση εποπτείας έχει σαν απώτερο σκοπό να εξυπηρετεί τον θεραπευόμενου, καθώς η δυαδική σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου εξετάζεται στο πλαίσιο της τριάδας θεραπευτής-επόπτης-θεραπευόμενος.

Facebook
Twitter
LinkedIn