Αναλυτική Ψυχολογία

Αυτή το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις ψυχολογικές θεωρίες του C.G. Jung. Θα διδαχθείς τη δομή και τη δυναμική της ψυχής, τη σημασία των συμβόλων, τις έννοιες του ατομικού και του συλλογικού ασυνείδητου, την κατανόηση των συνεισφορών και τη σημασία της συγχρονικότητας.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Αναλυτική Ψυχολογία

Αυτή το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις ψυχολογικές θεωρίες του C.G. Jung. Θα διδαχθείς τη δομή και τη δυναμική της ψυχής, τη σημασία των συμβόλων, τις έννοιες του ατομικού και του συλλογικού ασυνείδητου, την κατανόηση των συνεισφορών και τη σημασία της συγχρονικότητας.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Αναλυτική Ψυχολογία

Αυτή το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις ψυχολογικές θεωρίες του C.G. Jung. Θα διδαχθείς τη δομή και τη δυναμική της ψυχής, τη σημασία των συμβόλων, τις έννοιες του ατομικού και του συλλογικού ασυνείδητου, την κατανόηση των συνεισφορών και τη σημασία της συγχρονικότητας.

Facebook
Twitter
LinkedIn